Nadácia Rómsky vzdelávací fond v spolupráci s GBE Foundation hľadá záujemcov o štúdium v USA

Mal/a by si záujem študovať na strednej škole v USA? Splň si svoj sen a prihlás sa do štipendijného programu!

Nadácia Rómsky vzdelávací fond každoročne podporuje rómskych študentov na stredných a vysokých školách na Slovensku. V spolupráci s nadáciou GBE Foundation, ktorého cieľom je podpora talentovaných študentov na Slovensku v štúdiu v zahraničí, už druhý rok ponúkajú možnosť štúdovať na strednej škole v USA pomocou štipendijnej podpory. 

Ponúkame:

• Štipendium pre jedného/jednu študenta/študentku, ktorý/á sa zúčastní ročného študijného pobytu na strednej škole v USA

Podmienky

•Študent/ka musí byť momentálne v druhom alebo treťom ročníku, sexte alebo septime na gymnáziu alebo strednej odbornej škole s maturitou

•Víťazstvo vo výberovom konaní: ukončenie február2019

•Úspešná prihláška v agentúre a vybavenie formalít (víza, letenka, atď.)

•Nástup do ročníka v USA v auguste2019

•Ukončenie pobytu v júni 2020 (prípadne extra dni, resp. týždne na cestovanie)

•Návrat na Slovensko

•Úspešné zvládnutie rozdielových skúšok na Slovensku alebo pokračovanie štúdia v USA/zahraničí-podľa rozhodnutia víťaza štipendia

Náklady študenta:

• Vreckové

•Agentúry odporúčajú 150 USD na mesiac, t. j. 1 500 USD na dĺžku pobytu (1 325 €)

• Ďalšie prípadné školské klubové poplatky a knihy

• V prípade mimoriadne ťažkej sociálnej situácie GBE Foundation vie prispieť aj na vreckové

 Čo môžete od pobytu očakávať?

• Zdokonalenie sa v anglickom jazyku

• Rok strávený na americkej strednej škole

• Spoznanie rozdielnej kultúry a života v rodine inej krajiny

• Získanie nových priateľov a kontaktov

• Nezaplatiteľné skúsenosti do ďalšieho života

Čo od Vás budeme požiadať?

Výberové konanie:

• do 1. februára 2019 (piatok) zašlite elektronicky na: applications@gbefoundation.org

  • Štruktúrovaný životopis
  • Scan všetkých doterajších vysvedčení z gymnázia alebo zo SOŠ
  •  Esej po anglicky na tému: “Why do I deserve to win a scholarship to study in the United States, and what do I want to achieve in life
  • Dve A4 stránky, max font 12

• 2. 10. február 2019: telefonický + osobný pohovor s členmi nadácie (Peter, Marián, Terka, Zuzka, atď.)

Kritériá:

Priebojnosť, samostatnosť

Nadpriemerný prospech; dobrá znalosť angličtiny

Mimoškolské aktivity

• Do 15. marca2019: vyplnenie prihlášky v agentúre

• Apríl2019: Účasť na gala večeri GBE Foundation v Bratislave

• Počas pobytu:

Robenie dobrého mena sebe, gymnáziu aj Slovensku

Aktívne zapájanie sa do činností školy

A hlavne: UŽITE SI TO! Pre bližšie informácie a pre prípadné otázky, prosím, neváhajte kontaktovať zástupkyňu nadácie: jarosovaterezia@gmail.com