Pracovná pozícia: Koordinátor programov SLOVAKIA

Pracovná pozícia:

Koordinátor programov s názvom:

Mentorská a tútorská podpora pre rómskych žiakov z Banskobystrického kraja.

Mentorská a tútorská podpora pre rómskych žiakov z Košického kraja.

Mentorská a tútorská podpora pre rómskych žiakov z Prešovského kraja.

Termín uzávierky na zaslanie žiadosti: 14. December 2018

MORE INFORMAION: see attachment

 

Documents