ПРАВО ТА ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ (LHP)


 ~ 2018-2019~

[
English[Română] [Русский]

 

Примітка: Стипендія РОФ надається лише ромам за етнічним походженням!Програма стипендій “Право та гуманітарні дисципліни” – це спільна ініціатива Ромського освітнього фонду та Фонду «Пам’ять, відповідальність і майбутнє» (EVZ).

Конкурс заявок на 2018-2019 навчальний рік відкрито.

 • Останній день подання заявки: 14 травня 2018

Примітка: перед тим, як почати заповнення електронної заявки (ЕЗ), ми наполегливо рекомендуємо вам:

 • уважно ознайомитися з цією Інструкцією, щоб чітко розуміти всі вимоги, забезпечити їх належне виконання та, відповідно, успішне подання заявки.


ОБГРУНТУВАННЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ПРОГРАМИ


Основне завдання стипендійної програми Ромського освітнього фонду – сприяти формуванню серед ромів критичної маси випускників/ць вищих навчальних закладів, які пишаються тим, що вони є ромами, майстерні в академічному та соціальному відношенні, мають навики та знання, що дозволяють їм ставати професіоналами у своїх галузях, а також які тісно пов’язані із ромськими громадами та підтримують їх подальший розвиток і включення до суспільства.

Стипендійна програма Ромського освітнього фонду (СП РОФ) оголошує початок щорічного конкурсу стипендій за програмою «Право та гуманітарні дисципліни» (ПГД) на 2018 -2019 навчальний рік.

ПГД пропонує в порядку відкритого конкурсу академічні стипендії для студентів/ток з ромських громад, які мають громадянство або постійно проживають в Молдові, Україні та Росії. Заявники/ці, які відповідають критеріям програми, мають навчатися на бакалавраті, в магістратурі або аспірантурі, або проходити інтернатуру у вищих навчальних закладах, які знаходяться в державі їх громадянства або постійного проживання та мають державну акредитацію. Водночас, до 20 відсотків стипендій можуть бути надані для здобуття професійно-технічної освіти за спеціалізаціями, які в подальшому надають можливість продовжити навчання в університеті.

Програма «Право та гуманітарні дисципліни» співфінансується Фондом «Пам’ять, відповідальність і майбутнє» (EVZ) та Ромським освітнім фондом.

На кожному конкурсі кількість стипендій у програмі ПГД визначається наявністю фінансових ресурсів у СП РОФ. Кількість стипендій, яка надається в кожній країні, в якій діє програма, визначається на підставі кількості заявок, поданих у попередні роки, а також наявністю альтернативних стипендійних програм.


 ~ 2018-2019~

[
English[Română] [Русский]

 

Примітка: Стипендія РОФ надається лише ромам за етнічним походженням!Програма стипендій “Право та гуманітарні дисципліни” – це спільна ініціатива Ромського освітнього фонду та Фонду «Пам’ять, відповідальність і майбутнє» (EVZ).

Конкурс заявок на 2018-2019 навчальний рік відкрито.

 • Останній день подання заявки: 14 травня 2018

Примітка: перед тим, як почати заповнення електронної заявки (ЕЗ), ми наполегливо рекомендуємо вам:

 • уважно ознайомитися з цією Інструкцією, щоб чітко розуміти всі вимоги, забезпечити їх належне виконання та, відповідно, успішне подання заявки.


ОБГРУНТУВАННЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ПРОГРАМИ


Основне завдання стипендійної програми Ромського освітнього фонду – сприяти формуванню серед ромів критичної маси випускників/ць вищих навчальних закладів, які пишаються тим, що вони є ромами, майстерні в академічному та соціальному відношенні, мають навики та знання, що дозволяють їм ставати професіоналами у своїх галузях, а також які тісно пов’язані із ромськими громадами та підтримують їх подальший розвиток і включення до суспільства.

Стипендійна програма Ромського освітнього фонду (СП РОФ) оголошує початок щорічного конкурсу стипендій за програмою «Право та гуманітарні дисципліни» (ПГД) на 2018 -2019 навчальний рік.

ПГД пропонує в порядку відкритого конкурсу академічні стипендії для студентів/ток з ромських громад, які мають громадянство або постійно проживають в Молдові, Україні та Росії. Заявники/ці, які відповідають критеріям програми, мають навчатися на бакалавраті, в магістратурі або аспірантурі, або проходити інтернатуру у вищих навчальних закладах, які знаходяться в державі їх громадянства або постійного проживання та мають державну акредитацію. Водночас, до 20 відсотків стипендій можуть бути надані для здобуття професійно-технічної освіти за спеціалізаціями, які в подальшому надають можливість продовжити навчання в університеті.

Програма «Право та гуманітарні дисципліни» співфінансується Фондом «Пам’ять, відповідальність і майбутнє» (EVZ) та Ромським освітнім фондом.

На кожному конкурсі кількість стипендій у програмі ПГД визначається наявністю фінансових ресурсів у СП РОФ. Кількість стипендій, яка надається в кожній країні, в якій діє програма, визначається на підставі кількості заявок, поданих у попередні роки, а також наявністю альтернативних стипендійних програм.


ЗМІСТ

I. Загальна інформація

II. КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТНОСТІ

III. ЕТАПИ ПРОХОДЖЕННЯ ЗАЯВКИ

Перший етап – Подання електронної заявки (ЕЗ)

Другий етап – Перевірка зарахування до навчального закладу

IV. МЕХАНІЗМ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

A. Критерії відбору

B. Процес відбору

Перший етап – Перевірка на відповідність вимогам програми

Другий етап – Оцінка поданої заявки

Третій етап – Персональна співбесіда

Четвертий етап – Подання довідок про зарахування до вищого навчального закладу (2018 – 2019 навчальний рік)

П’ятий етап – Завершення процесу відбору

V. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВІДБОРУ

VI. АПЕЛЯЦІЯ/ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ

 

I. Загальна інформація

(до змісту)

 • РОФ може підтримати заявника/цю сумарно протягом 8 (восьми) років для здобуття таких ступенів вищої освіти:
  • Один ступінь в рамках програми здобуття професійно-технічної освіти – максимально протягом 4 (чотирьох) років;
  • Один ступінь бакалавра – максимально протягом 4 (чотирьох) років за інтегрованою системою або максимально протягом 3 (трьох) років за Болонською системою;
  • Один ступінь магістра – максимально протягом 1 (одного) року за інтегрованою, не-Болонською системою або максимально протягом 2 (двох) років за Болонською системою;
  • Один ступінь доктора філософії – максимально протягом трьох (3) років або лише перші 3 (три) роки навчання в аспірантурі.
 • Сума базової стипендії в програмі ПГД визначається з розрахунку 130 EUR за місяць навчання.
  • В залежності від наявності фінансування СП РОФ разом зі стипендією може компенсувати частково або повністю договірну вартість навчання.
 • Стипендія за програмою ПГД має на меті часткове покриття таких витрат, пов’язаних з навчанням, як покупка підручників, оплата іспитів (якщо потрібно), оплата проживання тощо;
 • Стипендія надається відібраним заявникам/цям лише на той навчальний рік, в якому вони пройшли конкурс (наприклад, 2018-2019 навчальний рік). Студенти/ки, заінтересовані в отриманні стипендії у прийдешніх навчальнах роках, повинні подавати нову заявку та брати участь у конкурсі стипендій кожного року.
 • Подання й опрацювання заявок на стипендійну програму РОФ проходить через Систему електронних заявок (СЕЗ).

 

 1. Стипендійна програма РОФ надає пріоритет природничим наукам, комп’ютерним, інженерним, медичним і педагогічним спеціальностям, міждисциплінарним студіям тощо. Відповідно, ті заявники/ці, які планують навчатися за цими напрямами, отримають додаткові (бонусні) бали в рамках конкурсу на здобуття стипендій.
 2. З огляду на філософію програми, яка полягає у формуванні критичної маси студентів – ромів, які залишаються у тісному зв’язку із своїми громадами та сприяють їх подальшому розвитку й інклюзії у ширше суспільство, у 2017 року СП РОФ запроваджено нову вимогу в рамках конкурсу стипендій – волонтерську діяльність на користь ромських громад.

Конфлікт інтересів
Заявники/ці, які є найманими працівниками мережі Фундацій відкритого суспільства (OSF) або національних фондів у рамках мережі Фондів Сороса (SFN), а також Ромського освітнього фонду не можуть претендувати на стипендію РОФ.

Важливо:У разі, якщо заявник/ця не повідомить координатора у своїй країні про наявний конфлікт інтересів, він/вона буде дискваліфікований та не зможе продовжити участь у конкурсі стипендій РОФ

Комунікація

Для того, аби Стипендійна програма РОФ мала можливість ефективно комунікувати із заявниками/цями та стипендіатами/ками з усіх питань, що стосуються поданих заявок або поточного статусу в програмі стипендій, заявникам/цям потрібно:

 • Використовувати дійсну персональну адресу електронної пошти, створену на надійній платформі (Gmail, Yahoo), та регулярно перевіряти її на предмет кореспонденції від СП РОФ

II. КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТНОСТІ

(до змісту)

Для участі у конкурсі стипендій програми ПГД заявники/ці мають відповідати таким вимогам:

 1. Відкрито визнавати себе ромами;
 2. Бути студентом або планувати вступити у 2018-2019 навчальному році до навчального закладу, акредитованого в країні громадянства або постійного проживання, для здобуття освітнього рівня молодшого спеціаліста, бакалавра, магістра або доктора філософії.
  • будь ласка, зауважте, що лише до 20% наявних стипендій буде надано для отримання професійно-технічної освіти
  • країна громадянства або постійного проживання має бути однією з тих, в яких діє програма ПГД, тобто: Молдова, Росія або Україна.
 3. Дистанційне навчання не підтримується
  • Ті заявники/ці, які навчаються заочно для здобуття освітнього рівня бакалавра, не можуть претендувати на стипендію
  • Претендувати на стипендію в умовах заочного навчання можуть лише ті заявники/ці, які навчаються для здобуття освітнього рівня магістра або доктора філософії.
 4. Заявники/ці, які в минулому отримували стипендію РОФ, але планують повторно пройти той самий курс навчання (тобто студенти/ки, які отримали стипендію РОФ у попередніх роках для навчання, наприклад, на першому курсі бакалаврату, та подають заявку для проходження того ж курсу в 2018-2019 навчальному році) не можуть претендувати на стипендію;
 5. СП РОФ приймає лише ті заявки, які стосуються здобуття вищого освітнього рівня

 Наприклад: якщо заявник/ця здобув/ла освітній рівень магістра, заявка на участь у конкурсі стипендій має стосуватися здобуття наступного освітньо рівня, зокрема доктора філософії (навчання в аспірантурі). Іншими прикладами невідповідності заявки цій вимозі будуть ситуації, в яких або заявник/ця зі ступенем доктора філософії подаватиме заявку на навчання на рівні магістра або бакалавра, або заявник/ця зі ступенем магістра подаватиме заявку для отримання другого магістерського ступеню або для навчання на бакалавраті

   6. Стипендіальна програма РОФ приймає лише ті заявки, які стосуються навчання протягом офіційного, загальноприйнятого строку здобуття певного освітнього рівня. Наприклад, якщо студент/ка, який/а навчається на трирічній програмі бакалаврату, проситиме стипендію на четвертий рік навчання, зокрема через подовження (пролонгацію), заявка не вважатиметься прийнятною, навіть якщо подовження навчання дозволяється навчальним закладом

   7. На період, який відводиться навчальними закладами для підготовки студентами/ками своїх випускних робіт (та не передбачає обов’язкового відвідання ними семінарів, колоквіумів, курсів, лекцій, проходження практики або складання іспитів), стипендія не надається

  8. До розгляду приймаються лише повністю заповнені та подані електронні заявки (ЕЗ), які повністю відповідають критеріям прийнятності.

Важливо: Заявки, які не відповідають зазначеним критеріям, знімаються з участі в конкурсі стипендій. Студенти/ки, чиї заявки визнані неприйнятними, будуть повідомлені про це Стипендійною програмою РОФ по завершенню етапу перевірки відповідності вимогам програми.


ВАЖЛИВО

 • Переведення з одного університету/факультету/спеціалізації до іншого в рамках отримання одного освітнього рівня дозволяється лише один раз.
  • Про будь-яку зміна, описану вище, стипендіат/ка має повідомити координатора у своїй країні до того, як така зміна відбудеться.

Заявники/ці можуть подавати заявки на різні програми стипендій РОФ одночасно за умови, якщо вони відповідають вимогам кожної з них. На кінцевому етапі відбору, якщо вони прийняті до більш ніж однієї програми стипендій, заявники/ці повинні будуть обрати тільки одну з них та повідомити про своє рішення координатора у відповідній країні листом на його/її електронну пошту.

III. ЕТАПИ ПРОХОДЖЕННЯ ЗАЯВКИ

(до змісту)

Для того, аби отримати можливість здобути стипендію у 2018-2019 навчальному році, заявники/ці повинні дотриматися встановлених крайніх термінів: на першому етапі –подати електронну заявку до визначеного для країни та програми (у відповідних випадках) останнього дня; на другому етапіподати довідку про зарахування до навчального закладу та довідку про вартість навчання (у разі навчання за контрактом). Ці етапи описані детально нижче

ЕТАП 1 – Подання електронної заявки (ЕЗ)

Останній день подання заявки: 14 травня 2018


:::
 

Важливо:

Обов’язково необхідно виконати такі етапи в їх логічній послідовності.

→ЕТАП 1: заповніть (або оновіть) Персональні дані;

→ЕТАП 2: заповніть (або оновіть) дані в Опитувальнику; та

→ЕТАП 3: Перейдіть до Переліку заявок, оберіть відповідну програму, заповніть заявку та подайте її.

ЕЗ може бути успішно подана лише за умови, якщо вона повністю заповнена, та лише якщо ЕТАП 1 і КРОК 2 повністю виконані.

Зауважте, будь ласка, що якщо ви раніше подавали заявку до СП РОФ, тобто раніше заповнювали Персональні дані та Опитувальник, вам все одно необхідно зайти в обидва розділи та виправити / оновити інформацію в них, аби вона правильно відображала вашу поточну ситуацію.

Належно заповнена ЕЗ містить:

1. Письмові завдання (стор. 3 ЕЗ)

1.1. Виконане письмове завдання Опис мети навчання, яке описує навчальні досягнення та цілі заявника/ці, демонструє відданість і мотивацію до навчання для здобуття відповідного освітнього рівня;

1.2. Виконане письмове завдання Есе на ромську тематику відповідно до інструкцій, зазначених в СЕЗ.

Академічна недоброчесність (плагіат та самоплагіат)

Стипендіальна програма РОФ застосовує певні критерії при розгляді цього питання. Детальну інформацію можна отримати за цим посиланням.

2. Документи, які мають бути завантажені до СЕЗ

* Будь ласка, впевніться, що скановані документи мають гарну якість, зроблені в кольорі, а всю інформацію з них можна легко прочитати. Розмиті документи не розглядатимуться.

* Максимальний розмір одного документу, який завантажується до електронної заявки, не має перевищувати 5 MB.

2.1. Ідентифікаційний документ/паспорт, відскановані копії усіх сторінок;

2.2. Офіційна довідка про навчальну успішність (вимоги до довідки вказані тут;

2.3. Рекомендаційний лист (вимоги до оформлення рекомендаційного листа вказані тут).

Важливо: Принаймні один рекомендаційний лист має бути написаний зареєстрованою ромською організацією/фондом з відповідної країни.

2.4. Документи, що підтверджують волонтерську діяльність на користь ромських громад

Будь-які документальні підтвердження (фото, посилання на відео, публікації у соціальних мережах, статті, звіти тощо), які демонструють участь у волонтерській діяльності на користь ромських громад


ЕТАП 2 – Перевірка зарахування до навчального закладу

Крайній термін: осінь 2018.

Конкретна дата буде повідомлена СП РОФ лише тим заявникам/цям, які пройдуть по конкурсу до Етапу 2.

Офіційна довідка про зарахування до навчального закладу / довідка про вартість навчання, які відповідають вимогам, зазначеним тут, повинні бути від скановані та завантажені до СЕЗ.

 

IV. МЕХАНІЗМ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Механізм прийняття рішень базується на чітких критеріях і процесі відбору, описаних нижче

A. КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ

(до змісту)

Критерії відбору стипендіатів РОФ враховують достовірність та якість інформації та поданих документів. Для того, аби зробити шанси на успіх у конкурсі максимальними, заявники/ці повинні докласти зусиль для того, щоб повністю відповідати критеріям відбору та надати конкурентну заявку і належним чином підготовлені матеріали та інформацію.

Стипендійна програма РОФ користується спеціальною термінологією для розрізнення категорій заявників/ць, відповідно до чого змінюються й критерії оцінки.

Перелік критеріїв оцінки та ваги кожного критерію при розрахунку кінцевого балу заявки викладені  тут.

 

Категорії заявників/ць:

(до змісту)

(1). Заявники/ці – стипендіати минулих років – студенти/ки, які отримували стипендію РОФ в попередні навчальні роки та подають заявки на продовження стипендії для навчання для здобуття того ж освітньо-кваліфікаційного ступеню/наукового звання (бакалавр, магістр, доктор філософії);

(2). Нові заявники/ці розподіляються по двом підкатегоріям:

(2a). Заявники/ці, які вступають на перший курс – ті, хто планує навчатися на першому році програми для здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня/наукового звання (тобто 1й рік бакалаврату, 1й рік магістратури, 1 рік аспірантури).

– Студенти, які отримували стипендію РОФ для здобуття нижчого освітньо-кваліфікаційного ступеню та подають заявки для отримання вищого ступеню (наприклад, колишній стипендіат РОФ, який маю ступінь бакалавра та вступає на 1й рік магістратури).

(2b). Заявники/ці, які вступають на вищі курси – ті, хто планує навчатися на 2ому або дальшому році та не отримував стипендію РОФ до цього в рамках навчання для отримання того ж освітньо-кваліфікаційного рівня.

 

. Проїзд до/з місця проведення інтерв’ю буде оплачений коштом СП РОФ.

Четвертий етап – Подання довідок про зарахування (2018-2019 навчальний рік)

Заявники/ці як з категорії «умовно прийняті», так і з категорії «резерв» повинні будуть до закінчення встановленого програмою крайнього терміну офіційну та належним чином оформлену довідку про зарахування до вищого навчального закладу, підтверджуючи цим своє навчання на прийнятній академічній програмі, зазначеній у їх ЕЗ.

П’ятий етап – Завершення процесу відбору

Після закінчення перелічених вище етапів у системі оновлюються кінцеві статуси заявників/ць зі «списку умовно прийнятих» та «резерву», формується кінцевий список стипендіатів у кожній країні та за кожною стипендіальною програмою.

Заявники/ці, які були віднесені до категорії «умовно прийнятих» та виконали всі вимоги до другого кінцевого терміну, встановленого програмою, стають стипендіатами/ками програми.

 • Заявникам/цям з категорії “резерв” стипендія може бути надана лише у разі, якщо заявники/ці зі списку умовно прийнятих не виконають вимоги програми. У таких ситуаціях система автоматично замінить їх на заявників/ць з резерву відповідно до місця останніх в рейтингу.

V. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВІДБОРУ

(до змісту)

Програма повідомляє заявникам/цям про результати відбору на адреси електронної пошти, зареєстровані в їхніх облікових записах у Системі електронних заявок (СЕЗ), у двох випадках:

По-перше, після третього етапу, описаного вище (кінець липня – серпень) заявники/ці отримають або

 • Лист про включення до резерву. У цьому листі міститимуться інструкції щодо подальших дій, яких має вжити заявник/ця для продовження участі в конкурсі.

або

 • Лист з відмовою та поясненням її причин;

По-друге, після п’ятого етапу, описаного вище (кінець жовтеня – листопад) заявники/ці отримають або

  • Офіційний лист з повідомленням про надання стипендії
  • Лист з відмовою у наданні стипендії та поясненням її причин.

VI. АПЕЛЯЦІЯ/ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ


(до змісту)

Заявники/ці мають можливість оскаржити результати конкурсу стипендій протягом одного місяця з моменту отримання повідомлення від програми.

Апеляція/оскарження рішення мають направлятися до Стипендійної програми РОФ лише на цю електронну адресу: REFSP_contestations@romaeducationfund.org 

Апеляція/оскарження, направлені на інші електронні адреси, не розглядатимуться. Більше того, Стипендійна програма РОФ просить заявників/ць використовувати зазначену електронну адресу лише для оскарження рішень, прийнятих у процесі відбору.

Будь-які інші запити просимо направляти координатору у вашій країні та лише, якщо вам потрібні пояснення, які відсутні в Інструкції з подання заявки.

Стипендійна програма РОФ опрацьовує скарги та виносить рішення. Залежно від суті скарги стипендіальна програма може вирішити направити її для розгляду незалежним радником з правових питань.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

РОФ зберігає за собою право відмовити в наданні підтримки будь-якому/ій заявнику/ці у разі, якщо їхня поведінка та/або зв’язок з певними групами або організаціями не відповідають цінностям, принципам і цілям, якими керується Ромський освітній фонд.

 

Увійти до системи подання онлайн заявок