Nadácia Rómsky vzdelávací fond – org. zložka zahraničnej nadácie Roma Education Fund – Roma Oktatási Alap otvára nové kolo Štipendijného program pre rómskych študentov stredných škôl na školský rok 2017/2018

Nadácia Rómsky vzdelávací fond – org. zložka zahraničnej nadácie Roma Education Fund – Roma Oktatási  Alap otvára nové kolo Štipendijného program pre rómskych študentov stredných škôl na školský rok 2017/2018.

Nadácia Rómsky vzdelávací fond – org. zložka zahraničnej nadácie Roma Education Fund – Roma Oktatási  Alap otvára nové kolo Štipendijného program pre rómskych študentov stredných škôl na školský rok 2017/2018. Nadácia v školskom roku 2017/2018 podporí denných študentov stredných škôl, ktorí ukončia svoje štúdium maturitnou skúškou. Okrem štipendií program poskytne vybraným študentom mentoring a tútoring/doučovanie s cieľom pomôcť študentom dosahovať dobré študijné výsledky, motivovať ich k ďalšiemu štúdiu, k úspešnému ukončeniu štúdia a pomôcť študentom preklenúť prípadné problémy týkajúce sa ich štúdia. Rómsky vzdelávací fond realizuje tento program na Slovensku od r. 2011, za celé obdobie realizácie programu poskytol viac ako 1600 štipendií pre rómskych študentov stredných škôl a zapojil do práce s rómskymi študentmi viac ako 250 mentorv a tútorov. Viac informácií o programe, Prihlášku do programu a Popis práce mentora.