PROGRAM DE BURSE ÎN DREPT ŞI ŞTIINŢE UMANISTE (LHP) ~ INSTRUCȚIUNI DE APLICARE ~Notă: Programul de Burse al Fondului de Educaţie pentru Romi este destinat doar persoanelor de etnie romă!

~ 2018-2019~

[English] [Русский] [Українська]Notă: Programul de Burse al Fondului de Educaţie pentru Romi este destinat doar persoanelor de etnie romă!

~ 2018-2019~

[English] [Русский] [Українська]

Schema de Burse de studii in Drept si Stiinte Umaniste este o initiativa comuna a Fondului de Educatie pentru Romi si Fundatia Comemorare, Responsabilitate si Viitor (EVZ).


Este deschis concursul pentru ciclul de burse pentru anul academic 2018-2019.

 • Termen limită de aplicare: 14 mai 2018, pentru: Republica Moldova, Ucraina şi Rusia;

Notă: înainte de a începe procesul de aplicare vă încurajăm să:

citiţi atent Ghidul de Aplicare înainte de a accesa Formularul Online de Aplicare (FOA), pentru a putea înţelege cerinţele şi a asigura respectarea şi completarea cu succes a aplicaţiei;

RAŢIUNEA ŞI FILOZOFIA PROGRAMULUI

Scopul principal al Programului de Burse al Fondului de Educaţie pentru Romi (REF SP) este de a contribui la dezvoltarea unei mase critice de romi, absolvenţi ai instituțiilor de învățământ superior, încrezuţi şi mândri de identitatea lor romă, iniţiaţi pe plan academic şi social, dotați cu abilităţi şi competenţe care îi împuternicesc să devină profesionişti în domeniilor lor, aflați într-o conexiune viabilă cu comunitatea romă şi care susţin progresul şi incluziunea acesteia în societate. 

Programul de Burse al Fondului de Educaţie pentru Romi (REF SP)  anunţă deschiderea concursului anual de aplicări pentru Programul de Burse în Drept şi Ştiinţe Umaniste (LHP) pentru anul academic 2018-2019.


LHP reprezintă o bursă academică acordată pe bază de merit, adresată studenţilor romi, care sunt cetăţeni sau rezidenţi permamenţi ai Republicii Moldova, Ucrainei sau Rusiei. Candidaţii eligibili trebuie să urmeze studii de licenţă, master, studii integrate, sau studii de doctorat la universităţile acreditate de stat, în ţara de origine sau reşedinţă.Totuşi, pînă la 20 % din burse pot fi oferite studenţilor din cadrul colegiilor cu învăţământ mediu de specialitate, care urmează specialităţi ce pot duce la studii universitare.

Fondurile pentru Programul de Drept şi Ştiinţe Umaniste sunt furnizate de Fundația “Comemorare, Responsabilitate și Viitor (EVZ)” împreună cu Fondul de Educaţie pentru Romi.

Pentru fiecare ciclu de burse, numărul beneficiarilor este determinat în funcție de fondurile disponibile în REF SP. În fiecare program de ţară, numărul burselor este alocat în conformitate cu numărul de aplicaţii din anii precedenţi şi existenţa programelor de burse alternative în ţările respective.

Cuprins

I. INFORMAȚIE GENERALĂ

II. CRITERII DE ELIGIBILITATE

III. ETAPELE DE APLICARE

PRIMA ETAPA – Transmiterea Formularului Online de Aplicare (FOA)

ETAPA A DOUA –VERIFICAREA ÎNMATRICULĂRII

IV. MECANISMUL DE LUARE A DECIZIILOR

A. CRITERII DE SELECTARE

B. PROCESUL DE SELECTARE

Pasul Unu – Verificarea Eligibilității

Pasul Doi – Evaluarea aplicației

Pasul Trei – Interviuri Individuale

Pasul Patru – Transmiterea Certificatelor de Înmatriculare (anul academic 2016-2017)

Pasul Cinci – Finalizarea Procesului de Selecție

V. COMUNICAREA REZULTATELOR PROCESULUI DE SELECȚIE

VI. MECANISMUL DE  APEL/CONTESTAȚII

:::

I. INFORMAȚIE GENERALA

(accesați cuprinsul)

REF poate susţine un aplicant pe parcursul studiile sale, pe o perioadă maximă de 8 ani, după cum urmează:

 • Studii vocaționale (colegiu) pentru maximum 4 ani;
 • O diplomă de Licență, pentru maximum 4 ani în cazul studiilor după modelul integrat, sau maximum 3 ani după sistemul Bologna; 
 • O diplomă de Masterat, pentru aproximativ 1 an în cazul sistemului de studii non-Bologna, sau pentru maximum 2 ani în cazul sistemului Bologna;
 • diplomă de Doctorat, pentru maximum 3 ani și doar pentru primii 3 ani de studii de doctorale;
 • Valoarea bursei LHP este calculată în baza a 130 EUR pe luna academică;
  • În funcție de fondurile disponibile, REF SP poate acoperi parțial sau în totalitate cheltuielile pentru taxa de școlarizare, ca parte a bursei;
  • Bursa LHP are menirea de a acoperi cheltuielile de studii, precum manuale, taxe de examene, și parțial cheltuielile de trai;
  • Bursa este oferită aplicanților de succes doar pentru anul academic în care au participat la concursul de burse (de exemplu: anul academic 2018-2019); studenții care sunt interesați să obțină o bursă pe parcursul mai multor ani academici consecutiv trebuie să transmită o nouă aplicație și să participe la concursul fiecărui ciclu de burse;
  • Procesul de aplicare pentru REF SP este efectuat prin intermediul Sistemului Online de Aplicare (SOA).

   

  1. REF SP va oferi prioritate aplicanților ce urmează studii în domeniile: științe naturale, tehnologii informaționale și inginerie, științe interdisciplinare, studii medicale, și studii pedagogice. Prin urmare, candidații care urmează așa gen de studii vor primi puncte bonus în cadrul concursului de burse.    

  2. Ținând cont de filizofia programului de a dezvolta o masă critică de romi, aflați într-o conexiune viabilă cu comunitatea romă şi care susţin progresul şi incluziunea acesteia în societate, începând cu anul 2017, REF SP a introdus un nou element în concursul de burse – activități de voluntariat în folosul comunităților de romi.  


  Conflictul de interese

Important: eșuarea candidaților de a notifica prompt Coordonatorul Național despre situații de conflict de interese, va duce la descalificarea candidaților din concursul de burse al REF.

Comunicarea
Pentru a asigura o comunicare eficientă între Programul de Burse, candidați și beneficiari, cu privire la toate solicitările și informația despre aplicațiile transmise, sau statutul academic al beneficiarilor, candidații trebuie :

 • să utilizeze un cont de poștă electronică activ și personal, de la furnizori de servicii de încredere (Gmail, Yahoo), care este verificat periodic pentru orice corespondență cu REF SP;


II. CRITERII DE ELIGIBILITATE

(accesați cuprinsul)

Pentru a fi eligibili în concursul de burse LHP, candidații trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

 1. Să se declare deschis etnici romi;
 2. Să fie studenți curenți, sau să fie acceptați în calitate de studenți pentru a obține o diplomă de licență, master sau doctorat la o universitate acreditată de stat, în țara de origine sau reședință, în anul academic 2018-2019; Vă rugăm să rețineți că doar până la 20% din bursele disponibile pot fi acordate pentru studii cu învăţământ mediu de specialitate;
  • țara de origine sau țara de reședință trebuie să fie una dintre țările programului de burse LHP, după cum urmează: Republica Moldova, Ucraina, Rusia;
 3. Studiile la distanță nu sunt eligibile;
  • Studiile de licență cu frecvență redusă nu sunt eligibile pentru bursă, conform tuturor tipurilor de burse a REF;
  • Studiile cu frecvență redusă sunt eligibile doar pentru studiile de master și doctorat;
 4. Aplicanții reînscriși în REF SP și aflați în situația repetării anului (studenții care au obținut bursa REF pentru anul/ii academic/i precedent/ți și aplică pentru reînnoirea bursei pentru același an de studiu) nu sunt eligibili în concursul pentru burse;
 5. REF SP acceptă drept eligibile doar aplicațiile cadidaților care vor să continue studiile pentru nivelul următor;

  Exemplu: dacă un candidat a finalizat studii de master, atunci următorul nivel de studii propus în concursul REF SP trebuie să fie superior, în acest caz – studii de doctorat. O altă situație de neeligibilitate va fi: absolvenții studiilor de doctorat care aplică pentru studii de master sau licență, sau absolvenții studiilor de master care aplică pentru a al doilea program de master sau studii de licență;

 6. REF SP acceptă drept elgibile doar aplicațiile, în care studiile sunt efectuate conform duratei convenționale a unui nivel de studiu (de exemplu, dacă un student care face studii de licență pentru o perioadă de 3 ani solicită bursă pentru al patrulea an, ca urmare a prelungirii duratei studiilor – chiar dacă este permisiunea universității, aplicația nu va fi considerată eligibilă);
 7. Perioada oferită de universități pentru pregătirea tezei finale (care nu obligă studenții să frecventeze seminare/colocvii, cursuri, prelegeri, stagiu de practică obligatoriu, sau examene) nu este eligibilă pentru bursă;
 8. Doar Formularul Online de Aplicare (FOA) transmis și completat va fi considerat eligibil.

Important:

Aplicațiile care nu întrunesc aceste criterii de eligibilitate nu vor fi considerate pentru următoarea etapă a concursului de burse;
aplicanții neeligibili nu vor fi notificați de REF SP după finalizarea procesului de verificare a eligibilității.

IMPORTANT

 • Transferul de la o unversitate/facultate/domeniu de studiu la alta/ul, pe durata programului de studii, este permisă de program doar o singură dată.
  • Orice fel de schimbare, precum este indicat mai sus, trebuie să fie notificată Coordonatorului Național, înainte de efectuarea transferului propriu-zis.
 • Studenții pot aplica concomitent la mai multe scheme de burse al REF, dacă sunt eligibili și întrunesc criteriile de eligibilitate ale fiecărei scheme. După închiderea preocesului de aplicare, candidații, care au fost acceptați la mai multe scheme de burse ale REF, vor fi obligați să aleagă doar o schemă de bursă și oficial, prin intermediul poștei electronice, să anunțe decizia Coordonatorului Național.


III. ETAPELE DE APLICARE
(accesați cuprinsul)

Vor fi considerați pentru bursă, anul academic 2018-2019, candidații care respectă termenele limită de aplicare: Prima etapă – Transmiterea Formularului Online de Aplicare (FOA), pe țară și pe schemă de bursă (dacă este aplicabil), și: Etapa a doua – Transmiterea Certificatului de Înmatriculare, și Certificatul Taxei de Școlarizare (dacă este aplicabil), precum este descris detaliat mai jos.

PRIMA ETAPA  – Transmiterea Formularului Online de Aplicare (FOA)

Termen limită de aplicare: 14 mai 2018, pentru: Republica Moldova, Ucraina şi Rusia.

:::

Important:

Este obligatoriu de a completa și urma pașii în ordinea lor logică.

→ PASUL 1: completați (sau actualizați) Informația Personală;

→ PASUL 2: completați (sau actualizați) Chestionarul; și

→ PASUL 3: Accesați Lista de Aplicații, selectați schema de bursă respectivă, completați, și expediați.

 FOA poate fi expediat cu succes doar dacă este completat integral, și PASUL 1 și PASUL 2 sunt de asemenea completați. 

Rugăm să țineți cont că dacă aplicați din nou, luând în calcul că deja ați completat Informația Personală și Chestionarul, va fi necesar să revedeți ambele secțiuni și să corectați/modificați informația, dacă este cazul, ajustând-o situației Dvs. curente.

Completarea FOA conține:

1. Eseuri (pagina 3 a FOA)

1.1 Eseul complet despre Obiectivele Academice – Scrisoare de motivare, care se bazează pe reușitele academice și include obiectivele academice, demonstrând angajamentul și motivația de a studia pentru gradul curent sau râvnit;

1.2 Eseul complet despre Problemele Romilor, respectând instrucțiunile specificate în FOA.

Lipsa de Onestitate Academică (plagiat și auto-plagiat)

REF SP aplică criterii specifice în abordarea acestei probleme. Toate detaliile pot fi accesate la această adresă.

2. Documentele atașate/încărcate în Sistemul Online de Aplicare al REF SP

*Rugăm să vă asigurați că documentele scanate au o calitate bună, sunt colore, informația este clar vizibilă și citibilă (documentele blurate nu vor fi considerate).
*Dimensiunea maximă a unui singur document nu poate depăși 5 MB.

2.1 Buletinul de identitate/pașaport scanat pe ambele părți;

2.2 Certificat academic precum este menționat aici;

2.3 Scrisoare de Referință (SR), precum este menționat aici.

– Important: Este obligatoriu ca cel puțin una din SR să fie eliberată de către o organizație/fundație/entitate romă înregistrată legal în țara respectivă.

2.4 Activități/voluntariat pentru comunitatea romă. Orice dovezi/ probe (documente, poze, linkuri cu video, postări pe rețelele de socializare, articole, hârtii), care vor demonstra activitățile de voluntariat în susținerea oricărei comunități de romi.   

Notă:  în cazul în care aplicanţii întâlnesc dificultăţi – în baza unor motive obiective – în obţinerea unui document menţionat mai sus, sau încărcarea lor în SOA, ei trebuie să notifice prin e-mail Coordonatorul Național, înainte de expirarea termenului limită pentru depunerea aplicației.
Notificarea trebuie să conțină detalii cu privire la problema întîlnită și dovezi pentru a confirma declaratia.

ETAPA A DOUA – VERIFICAREA ÎNMATRICULĂRII

Termenul limită: toamna anului 2018.

Data limită va fi anunțată de REF SP pentru fiecare țară, doar pentru candidații rămași în concurs pentru etapa a doua.

Certificatul Oficial de Înmatriculare/Certificatul Taxei de Școlarizare trebuie să fie scanat și încărcat ca atașament în FOA și trebuie să îndeplinească cerințele precum specificate aici

IV. MECANISMUL DE LUCARE A DECIZIILOR

Mecanismul de luare a deciziilor este bazat pe criterii de selectare specifice și proces de selectare după cum urmează:

A. CRITERII DE SELECTARE

(accesați cuprinsul)

Criteriile de selectare pentru schema de bursă a REF ia în calcul validitatea și calitatea informației și a documentelor expediate. Pentru a maximiza șansele în cadrul concursului, candidații trebuie să depună efortul necesar pentru respectarea criteriile de selectare, să prezinte o aplicație competitivă, materiale și informație adecvată și relevantă.

REF SP utlizează terminologie specifică pentru a distinge între categoriile de candidați, în funcție de care variază criteriile de evaluare.

Lista criteriilor de evaluare și ponderea fiecărui criteriu pentru calculul punctajului final al aplicației sunt specificate aici.

Categoriile de Aplicanți:

(înapoi)

(1). Aplicanții reînscriși – studenții care au beneficiat de bursa REF în anii academici precedenți și aplică pentru reînoirea bursei pentru același nivel academic (licență, master, doctorat);

(2). Aplicanții Noi, divizați în următoarele două subcategorii:

(2a). Aplicanții din primul an – persoanele care intenționează să studieze în primul an al unui nivel academic (de exemplu: primul an de licență, primul an de master, primul an de doctorat).

– Studenții care au beneficiat de bursa REF pentru un nivel academic mai inferior și reaplică pentru bursa REF pentru un nivel academic mai superior, de asemenea sunt incluși în această categorie (de exemplu, foștii beneficiari a REF SP care au obținut o diplomă de licență și aplică pentru primul an de master).

(2b). Aplicanții din alți ani – persoanele care intenționează să studieze în anul 2 sau mai sus și nu au beneficiat de bursa REF pe parcursul aceluiași nivel academic.

B. PROCESUL DE SELECTARE

Primul Pas – Verificarea Eligibilității

Verificarea tehnică a aplicațiilor conform respectării criteriilor de eligibilitate ale programului.

Acest pas va fi efectuat de către Coordonatorii Naționali ai REF SP.


Pasul Doi – Evaluarea formularului de aplicare

Evaluarea va fi efectuată de către Comisia Națională de Selectare (CNS) a REF SP. În componența CNS intră trei sau cinci membri, reprezentanți ai societății civile și mediului academic, cetățeni ai țărilor din program. Membrii CNS revizuie independent fiecare aplicație recepționată online, și atribuie puncte fiecărei aplicații potrivit criteriile de evaluare prestabilite. 

Punctajul final al aplicației rezultă din media punctajelor independente ale CNS. Sistemul ierarhizează automat toate aplicațiile în funcție de punctajul final, în ordine descrescătoare, de la cel mai mare la cel mai mic. În conformitate cu sistemul ierarhizat și poziția aplicanților în listă, fie ei sunt incluși în lista finaliștilor (lista

Pasul Trei – Interviurile individuale

Aplicanții din primul an (de exemplu: primul an de licență, primul an de master, primul an de doctorat, în anul academic 2018-2019) pot fi solicitați să participe la un interviu individual cu membrii CNS. În această situație, interviul individual devine obligatoriu. 

 • În cele mai mari țări ale programului, lista aplicanților care trebuie intervievați va fi determinată de REF SP prin utilizarea selecției aleatorii computerizate, până la 60 aplicanți; studenții din primul an care nu au fost selectați aleatoriu pentru interviu, vor fi evaluați în conformitate cu criteriile de evaluare pentru studenții din categoria 2b. 

Notă: Aplicanții care vor fi invitați pentru interviul individual și nu vor respecta această cerință, vor fi descalificați din concursul de burse.
După efectuarea interviurilor și introducerea punctajului în sistem, ierarhizarea candidaților și clasificarea aplicanților din acceptați condiționat”, sau lista de așteptare” este actualizată automat de către sistem.

Invitația la interviul individual, precum și locul, și alte detalii administrative, vor fi expediate aplicanților vizați, prin poșta electronică de către Coordonatorii Naționali. Costurile de transport pentru prezentare la interviu vor fi acoperite de REF SP.

Pasul Patru –Transmiterea Certificatelor de Înmatriculare (anul academic 2018-2019)

Aplicanții din ambele categorii „acceptați condiționat”, sau „lista de așteptare” trebuie să transmită, până la termenul limită anunțat de program, Certificatul de Înmatriculare care să fie oficial și valid și să demonstreze că sunt îmatriculați în programul academic eligibil.


Pasul Cinci – Finalizarea Procesului de Selectare

După completarea tuturor pașilor menționați mai sus, sistemul va actualiza statutul final a fiecărui aplicant din listele „acceptați condiționat” și „lista de așteptare” și va fi generată lista finală a beneficiarilor de bursă pe fiecare țară și schemă de bursă.

Aplicanții clasați în categoria „acceptați condiționat” și care au îndeplinit toate cerințele conform celui de-al doilea termen limită a programului, devin beneficiari ai programului.

 • Aplicanții clasați în categoria „lista de așteptare” pot fi considerați pentru bursă în situația în care aplicanții din categoria „acceptați condiționat” nu au respectat cerințele; în această situație, sistemul automat îi înlocuiește cu aplicanții din „lista de așteptare”, conform punctajului. 

V. COMUNICAREA REZULTATELOR PROCESULUI DE SELECTARE

(accesați cuprinsul)

Programul comunică aplicanților rezultatele procesului de selectare prin intermediul adresei electronice cu care ei și-au înregistrat conturile în Sistemul Online de Aplicare (SOA), în două cazuri:

 • În primul rând, după trei pași menționați mai sus (sfârșitul lunii iulie – august) când aplicanții vor primi, fie:
  • o Scrisoare de Acceptare Condiționată sau o Scrisoare privind Lista de Așteptare, care va include instrucțiunile pentru a parcurge următorii pașii de către aplicant pentru a rămâne în concurs; sau
  • o Scrisoare de Respingere oficială, cu motivele de respingere specificate;
 • În al doilea rând, după cinci pași menționați mai sus (sfârșitul lunii octombrie – noiembrie), când aplicanții vor primi, fie:
  • o Scrisoare de Notificare oficială; sau
  • Scrisoare de Respingere, cu motivele de respingere specificate.

VI. MECANISMUL DE RECURS/CONTESTAȚII

(accesați cuprinsul)

Aplicanții au posibilitatea de a contesta rezultatele consursului de burse ale programului, pe perioada unei luni, din momentul recepționării notificării de la program.

Recursurile/contestațiile trebuie expediate la REF SP, doar la adresa electronică: REFSP_contestations@romaeducationfund.org 

Recursurile/contestațiile expediate la alte adrese electronice decât cea menționată mai sus, nu vor fi considerate și admise. Mai mult decât atât, REF SP solicită aplicanților să utilizeze acest email doar pentru recursuri/contestații ce țin de rezultatele procesului de selectare.

Pentru clarificări care nu sunt valabile în Ghidul de Aplicare, rugăm să contactați Coordonatorul Național.

REF SP categorizează contestațiile și eliberează o decizie. În funcție de natura recursului, REF SP poate decide să le transmită unui consilier juridic legal/consultant.

PRECIZARE

REF își rezervă dreptul de a refuza suportul oricărui solicitant al cărui comportament și/sau afiliere la grupuri sau alte entități ale căror obiective și activități sunt incompatibile cu valorile și principiile promovate de Fondul de Educație pentru Romi și obiectivele sale urmărite.

Accesați Sistemul Online de Aplicare