PROGRAMUL DE BURSE RMUSP ~ INSTRUCTIUNI DE APLICARE ~

            

 Notă: Programul de Burse REF se adresează exclusiv persoanelor de etnie romă!


[English] [Български] [Bosanski] [Čeština] [Crnogorski jezik] [Gjuha shqipe] [Hrvatski] [Magyar] [Македонски] [Slovenský] [Srpski] [Türkçe]

            

 Notă: Programul de Burse REF se adresează exclusiv persoanelor de etnie romă!


[English] [Български] [Bosanski] [Čeština] [Crnogorski jezik] [Gjuha shqipe] [Hrvatski] [Magyar] [Македонски] [Slovenský] [Srpski] [Türkçe]


Programul de Burse Roma Education Fund (REF SP) anunță deschiderea ciclului anual de burse pentru Programul de Burse Universitare “Roma Memorial” (RMUSP), pentru Anul Universitar 2018-2019.

 • Termen limită: 15 Mai 2018, pentru Albania, Bosnia și Herzegovina, Bulgaria, Croația, Cehia, Ungaria, Kosovo;
 • Termen limită: 17 Mai 2018, pentru Macedonia, Muntenegru, România, Serbia, Slovakia, și Turcia;

Notă: înainte de a începe procesul de aplicare vă recomandăm să:

 • citiți cu atenție Ghidul de Aplicare înainte să începeți să completați Formularul de Aplicare Online (OAF), pentru a putea înțelege cerințele și a asigura respectarea și finalizarea cu succes a aplicației dumneavoastră;

FOLOSOFIA PROGRAMULUI


Scopul principal al Programului de burse Roma Education Fund (REF SP) este de a contribui la dezvoltarea unei mase critice de romi, absolvenți de învățământ superior, încrezători și mândri de identitatea lor romă, specialiști în domeniul academic și social, dotați cu abilități și competențe care le permită să devină profesioniști în domeniile studiate, precum și să rămână conectați la comunitatea romă și să acorde sprijin în continuare în dezvoltarea și includerea acesteia în societate, în general.

Programul de Burse REF (REF SP) anunță deschiderea ciclului anual de burse pentru Programul de Burse Universitare “Roma Memorial” (RMUSP), pentru Anul Universitar 2018-2019.

RMUSP este o bursă academică de merit pentru studenții romi care sunt cetățeni sau rezidenți permanenți în Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Cehia, Ungaria, Kosovo, Macedonia, Muntenegru, România, Serbia, Slovacia și Turcia. Candidații eligibili trebuie să urmeze studii de licență, master sau doctorat la universități acreditate de stat în țara lor natală sau în țara de rezidență.

Pentru fiecare ciclu de burse, numărul total de burse RMUSP este determinat de disponibilitatea fondurilor în REF SP. Numărul de burse alocate fiecărei țări din program este decis în funcție de numărul de aplicații din ultimii ani și existența programelor de burse alternative în țara repectivă.


***

Cuprins

I. INFORMAȚII GENERALE

II. CRITERII DE ELIGIBILITATE

III. ETAPELE APLICAȚIEI

ETAPA 1 – Depunerea Formularului de Aplicare Online (FAO)

ETAPA 2 – Verificarea înscrierii

IV. MECANISMUL DECIZIONAL

A. CRITERII DE SELECȚIE

B. PROCESUL DE SELECȚIE

Etapa 1 – Verificarea eligibilității

Etapa 2 – Evaluarea cererii

Etapa 3 – Interviuri personale

Etapa 4 – Depunerea Adeverințelor de înscriere (anul universitar 2017-2018)

Etapa 5 – Finalizarea procesului de selecție

V. COMUNICAREA REZULTATULUI PROCESULUI DE SELECȚIE

VI. MECANISMUL DE APEL / CONTESTAȚII

I. INFORMAȚII GENERALE

(consultați cuprinsul)

 • REF poate sprijini un aplicant, în timpul studiilor sale, maxim 8 ani, după cum urmează:
  • diplomă de licență, pentru maxim 4 ani într-un model integrat de studii, sau maxim 3 ani în cadrul sistemului Bologna;
  • diplomă de master, pentru maxim 1 an în sistemul integrat de studii non-Bologna, și maxim 2 ani în sistemul Bologna;
  • diplomă de doctorat, pentru maxim 3 ani și doar primii 3 ani ai studiilor de doctorat;
 • Suma bursei RMUSP de bază este calculată pe baza a 80 EURO pe lună universitară.
 • În funcție de disponibilitatea fondurilor, REF SP poate acoperi și cheltuielile cu taxa de școlarizare, parțial sau total, ca parte a bursei;
 • Bursa RMUSP are rolul de a acoperi cheltuielile de școlarizare ca manuale, taxe de examen și cheltuieli de trai, parțial;
 • Bursa este acordată aplicanților acceptați doar pentru anul universitar în care au intrat în concursul pentru burse (ex. anul universitar 2018-2019); studenții care sunt interesați să obțină bursa în anii universitari ulteriori trebuie să își reînnoiasca aplicația și să intre în concurs în fiecare ciclu de burse.
 • Procesul de aplicare la Programul de Burse REF se desfășoara prin accesarea Sistemului de Aplicare Online.
 1. REF SP va acorda prioritate în domeniul științelor naturale, IT și inginerie, științe interdisciplinare, studii medicale, precum și studii pedagogice. Prin urmare, solicitanții care urmează astfel de studii vor primi puncte bonus în competiția pentru bursă.

   2.Urmărind filozofia Programului de creare a unei mase critice de studenți romi care rămân în strânsă legătură cu comunitatea de romi și care să acorde sprijin în continuare în dezvoltarea și includerea acesteia în societate, în general, începând din 2017 REF SP a introdus un nou element în competiția pentru bursă – activități de voluntariat în sprijinul comunităților de romi.


Conflict de interese

Aplicanții care sunt angajați (cu contract de muncă) ai Fundației pentru o Societate Deschisă sau ai Fundațiilor Naționale din Rețeaua Fundațiilor Soros, precum și ai Roma Education Fund, nu sunt eligibili pentru Programul de Burse REF. 

Important: situația de nerespectare a  obligaţiei notificării prompte a Coordonatorului Național despre situația de Conflict de Interes, va duce la descalificarea respectivilor aplicanți din competiția Programul de burse REF.

Comunicare

Pentru a se asigura că Echipa Programului de burse poate comunica în mod adecvat cu aplicanții și beneficiarii programului, în ceea ce privește toate cerințele și informațiile referitoare la aplicația depusă sau statutul academic al beneficiarilor, aplicanții trebuie să:

 • utilizeze o adresă de e-mail activă și personală, care să fie verificată cu regularitate în vederea corespondenței prompte primite din partea Programului de burse REF. Vă recomandăm să folosiți un furnizor de servicii de încredere, spre exemplu: Gmail, Yahoo;


II. CRITERII DE ELIGIBILITATE

(consultați cuprinsul) 

Pentru a fi eligibili în competiția pentru bursa RMUSP, solicitanții trebuie să respecte următoarele cerințe:

1.    Să declare în mod deschis că sunt romi;

2.    Sunt în prezent studenți, sau vor fi acceptați ca studenți pentru a obține o diplomă de licență, master sau doctorat la o universitate acreditată de stat în țara nativă sau în țara de reședință în anul universitar 2018-2019;

 • Țara nativă sau țara de reședință, trebuie sa fie una dintre țările în care Programul de Bursa REF, RMUSP este implementat: Albania, Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Croația, Cehia, Ungaria, Kosovo, Muntenegru, Macedonia, România, Serbia, Slovacia și Turcia;

3.    Învățământul la distanță nu este eligibil

 • Învățământul cu frecvență redusă pentru nivelul de Licență nu sunt eligibile pentru sprijin, în cadrul tuturor schemelor de bursă REF SP;
 • Învățământul cu frecvență redusă este eligibil doar pentru nivelul de Master și Doctorat.

4.    Aplicanții care își reînnoiesc aplicația și se află în situația de a repeta anul universitar (studenții care au primit o bursă REF în anul universitar precedent și aplică să își reînnoiască bursa pentru același an de studiu), nu sunt eligibili în competiția pentru bursă;

5.    REF SP acceptă ca eligibile numai acele aplicaţii care presupun continuarea studiilor în nivel secvenţial, superior;

Exemplu: în cazul în care aplicantul a absolvit nivelul de Master, nivelul propus de studiu în competiția de burse REF SP trebuie să fie pentru nivelul de studiu superior ulterior, în acest caz, pentru studii de Doctorat. O altă ilustrare de neeligibilitate ar fi: absolvenţii de studii doctorale să aplice pentru Master sau Licență, sau absolvenții de studii de Master să aplice pentru al doilea Master sau Licență;

6.    REF SP acceptă ca eligibile doar acele aplicații în care studiile sunt desfășurate pe parcursul duratei convenționale oficiale a unei diplome (de exemplu, în cazul în care un student desfășoară studii de licență de durata de 3 ani și va solicita bursa pentru al 4-lea an, din cauza prelungirii -chiar dacă este permis de către Universitate-, aplicația nu va fi considerată eligibilă);

7.    Perioada de prelungire a studiilor permisă de universități pentru ca studenții să pregătească teza finală (care nu necesită prezența obligatorie a studenților la seminarii /colocvii, cursuri, practică obligatorie, sau de examinare) nu sunt eligibile pentru bursă;

8.    Sunt considerate eligibile, doar Formularele de Aplicare Online (OAF), complete și corespunzătoare cerințelor Programului.

Important: Aplicațiile care nu îndeplinesc aceste criterii de eligibilitate nu sunt luate în considerare, în continuare, în competiția de burse; aplicanții neeligibili vor fi notificați de către REF SP, după  încheierea procesului de verificare a eligibilității.

IMPORTANT

 • Transferul de la o universitate/facultate/specializare la alta, în funcție de nivel de studiu, este permis de Program o sigură dată.
 • Orice fel de schimbare, așa cum este descrisă mai sus, trebuie notificată în scris Coordonatorului Național, în mod ideal înainte ca transferul să aibă loc.

Studenții pot aplica simultan pentru diferite scheme de burse REF, în cazul în care sunt eligibili, conform criteriilor de eligibilitate ale fiecărei scheme. La finalizarea procesului de selecție, în cazul admiterii pentru mai multe scheme de bursă REF, solicitanții în cauză au obligația de a alege o singură bursă și de a notifica în acest sens, Coordonatorul Național, în mod formal, prin e-mail.


III. ETAPELE APLICAȚIEI

(consultați cuprinsul)

Pentru a fi luați în considerare pentru Programul de burse în anul universitar 2018-2019 aplicanții trebuie să respecte termenele limită ale Programului în Prima etapă – Termenul/termenii limită de depunere a Formularului de Aplicare Online per țară și schemă (unde este cazul), și în Etapa a doua – Depunerea Certificatului de Înscriere și a Certificatului pentru Taxa de Școlarizare (dacă este cazul), așa cum este descris și detaliat mai jos.

PRIMA ETAPĂ – Depunerea Formularului de Aplicare Online (FCO)

 • Termenul limită RMUSP pentru Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croația, Cehia, Ungaria și  Kosovo: 15 Mai 2018.
 • Termenul limită RMUSP pentru Macedonia, Muntenegru, România, Serbia, Slovakia și Turcia: 17 Mai 2017.

Important:

Este obligatoriu să îndepliniți și să finalizați următorii pași în secvența lor logică. 

→ PASUL 1: Completați (sau actualizați) Informațiile personale;

→ PASUL 2: Completați (sau actualizați Sondajul; și 

→ PASUL 3: Accesați Lista de Aplicații, selectați și alegeți schema de bursă, completați și depuneți.

Formularul de Aplicare Online poate fi depus cu succes numai dacă este complet finalizat, și numai dacă PASUL 1 și PASUL 2 sunt pe deplin completați, de asemenea.

Vă rugăm sa rețineți că, în cazul în care vă reînnoiți aplicația, ceea ce înseamnă că ați completat anterior Informațiile Personale și Sondajul, va trebui să revizuiți ambele secțiuni și să corectați/modificați informațiile, după cum este necesar, pentru a reflecta corect situația actuală.

Formularul de Aplicare Online complet și corespunzător va include: 

1.    Eseuri scrise (pagina 3 din OAF)

  1.1    Eseu complet privind Obiectivele academice – Scrisoare de motivație descriind realizările academice și exprimând obiectivele academice ale aplicantului, demonstrând angajament și motivație de a studia pentru diploma dorită sau intenționată;
  1.2    Eseu complet privind problematica romă, ce respectă instrucțiunile specificate în Formularul de Aplicare Online.

Lipsa Onestității Academice (plagiat și auto-plagiat)

REF SP aplică criterii specifice atunci când gestionează această problemă. Toate detaliile trebuie consultate accesând acest link.


2. Documentele care urmează să fie atașate/încărcate în Sistemul de Aplicare Online

*Vă rugăm să furnizați scanări de calitate, color, pentru a vă asigura că toate informațiile sunt clar lizibile (documentele neclare nu vor fi luate în considerare).
*Dimensiunea maxima a unui document, nu trebuie să depășească 5 MB.
  
2.1Copie scanată față-verso a Cărții de identitate /Pașaportului;

2.2 Foaia matricolă oficială, conform specificațiilor de aici;

2.3 Scrisoare de recomandare conform specificațiilor de aici

Important: Este obligatoriu ca cel puțin o Scrisoare de Recomandare să fie emisă de o organizație /fundație /entitate romă din țara respectivă, înregistrată în mod legal.

2.4 Activități în sprijinul comunității rome/documente legate de activitățile de voluntariat

Orice dovadă (documente, fotografii, link-uri video, articole, lucrări) care demonstrează activitățile de voluntariat în sprijinul oricărei comunități de romi.

ETAPA DOI – VERIFICAREA ÎNSCRIERII 

Termen: toamna 2018.
Data pentru fiecare țară va fi comunicată de REF SP numai solicitanților care rămân în concurs pentru etapa doi.

Certificat oficial de înscriere (Adeverință de înmatriculare) /Certificat privind taxa de școlarizare – trebuie să fie scanat și încărcat ca atașament în Sistemul de Aplicare Online și trebuie să îndeplinească toate cerințele specificate aici.

IV. MECANISMUL DECIZIONAL

Mecanismul decizional este bazat pe criteriile specifice de selecție și pe procesul de selecția detaliat mai jos:

A. CRITERII DE SELECȚIE

(mergeți la cuprins)

Criteriile de selecție pentru schemele de acordare a burselor REF iau în considerare valabilitatea și calitatea informațiilor și a documentelor transmise. Pentru ași optimiza șansele în competiție, aplicanții trebuie să tindă spre respectarea integrală a criteriilor de selecție și să prezinte o aplicație competitivă, materiale și informații adecvate și relevante.

REF SP utilizează o terminologie specifică pentru a diferenția între diferitele categorii de aplicanți, conform căreia criteriile de evaluare variază.

Lista criteriilor de evaluare și importanța fiecărui criteriu pentru calcularea scorului final al aplicației este specificat aici.

ai Programului. Costurile de transport pentru a ajunge la locul de desfășurare a interviului vor fi suportate de REF SP.

Etapa patru – Depunerea Certificatelor de înscriere/Certificatelor privind taxa de școlarizare (anul universitar 2018-2019)

Atât solicitanții din categoria listei de ”acceptare condiționată”, cât și cei din ”lista de așteptare” trebuie să depună o Adeverință de înscriere /înmatriculare oficială și valabilă până la termenul limită stabilit de Program, pentru a demonstra că sunt înscriși într-un program academic eligibil.

Etapa cinci – Finalizarea procesului de selecție

După finalizarea etapelor menționate anterior, sistemul este actualizat cu statutul final al fiecărui aplicant din listele celor ”acceptați condiționat” și din ”lista de așteptare”, fiind generate listele finale cu beneficiarii burselor, pentru fiecare țară, respectiv pentru fiecare schemă de bursă.

Aplicanții care sunt clasați în categoria „acceptați condiționat” și care au îndeplinit cerințele stabilite de Program privind al doilea termen limită, devin beneficiari ai programului.

 • Aplicanții clasați în categoria „lista de așteptare“ pot fi luați în considerare pentru bursă numai în cazul în care aplicanți clasați în categoria „acceptați condiționat“ nu reușesc să îndeplinească cerințele; într-o astfel de situație, sistemul înlocuiește astfel de aplicanți în mod automat cu aplicanți din „lista de așteptare“, pe baza punctajului.

V. COMUNICAREA REZULTATULUI PROCESULUI DE SELECȚIE

(mergeți la cuprins)

Programul comunică aplicanților rezultatele procesului de selecție, la adresa de e-mail cu care și-au înregistrat conturile în Sistemul de Aplicare Online, în două ocazii:

 • În primul rând, după Etapa trei menționată mai sus (sfârșitul lui iulie – august), atunci când aplicanții primesc, după caz:
  • Scrisoare de acceptare condiționată, sau pentru lista de așteptare, care conține instrucțiuni pentru etapele ulterioare ce trebuie să fie îndeplinite de aplicant pentru a rămâne în competiție;
  • Scrisoare de respingere, care include motivele specificate ale respingerii;
 • În al doilea rând, după Etapa cinci menționată mai sus (sfârșitul lui octombrie – noiembrie), atunci când aplicanții primesc, după caz:
   • Scrisoare oficială de notificare; sau
   • Scrisoare de respingere, care include motivele specificate ale respingerii.

VI. MECANISM DE RECURS / CONTESTAȚII

(mergeți la cuprins)

Aplicanții au posibilitatea de a contesta rezultatele competiției Programului de burse în decurs de o lună de la momentul primirii notificării din partea Programului.

Apelurile /contestațiile trebuie să fie trimise către REF SP exclusiv la adresa de e-mail: REFSP_contestations@romaeducationfund.org 

Contestațiile trimise la alte adrese de e-mail decât cea specificată mai sus nu vor fi luate în considerare sau recunoscute. Mai mult, REF SP roagă aplicanții să utilizeze această adresă de e-mail exclusiv pentru apeluri /contestații cu privire la rezultatul procesului de selecție.

Pentru orice alte întrebări, vă rugăm să contactați Coordonatorul Național, însă numai în cazul în care necesitați clarificări care nu sunt disponibile în Ghidul de Aplicare.

REF SP va clasifica contestațiile și va oferi o soluție. În funcție de natura apelului, REF SP poate decide remiterea acestora către un consilier juridic /consultant independent.

DECLINAREA RĂSPUNDERII

REF își rezervă dreptul de a refuza să sprijine aplicanții a căror conduită și/sau afiliere cu grupuri sau alte entități ale căror obiective și activități sunt incompatibile cu valorile și principiile promovate de Roma Education Fund și cu scopurile urmărite de aceasta.

Accesul la Sistemul de cerere online