ROMA MEMORIAL BURS PROGRAMI (RMUSP) BAŞVURU KILAVUZU

Not: REF Burs Programı yalnızca Roman etnik kökenli kişilere yöneliktir

[English] [Български] [Bosanski] [Čeština] [Crnogorski jezik] [Gjuha shqipe] [Hrvatski] [Magyar] [Македонски] [Română] [Slovenský] [Srpski]

Not: REF Burs Programı yalnızca Roman etnik kökenli kişilere yöneliktir

[English] [Български] [Bosanski] [Čeština] [Crnogorski jezik] [Gjuha shqipe] [Hrvatski] [Magyar] [Македонски] [Română] [Slovenský] [Srpski]

2018-2019 Burs Başvuru Döngüsü çağrısı şimdi açık.

•    Son Başvuru tarihi: Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek cumhuriyeti, Macaristan ve Kosova için 15 Mayıs 2018.
•    Son Başvuru tarihi: Makedonya, Karadağ, Romanya, Sırbistan, Slovakya ve Türkiye için 17 Mayıs 2018;
Not: başvuru sürecinizi başlatmadan önce mutlaka:
•    Çevrimiçi Başvuru Formunu (ÇBF) doldurmaya başlamadan önce, gereken koşulları tam olarak anlamak, başvurunuzu doğru ve uygun biçimde başarıyla tamamlayabilmek için Başvuru Kılavuzunu dikkatlice okuyun.

PROGRAM MANTIĞI FELSEFESİ
Roman Eğitim Fonu Burs Programının ana amacı yeterli Roman çoğunluğun ortaya çıkması, yüksek eğitimli mezunlar, kendi Roman kimliğinden emin ve gururlu, sosyal ve akademik açıdan becerikli, alanlarında profesyonel olmalarını sağlayacak beceriler ve yetkinliklerle donatılmış, Roman topluluğuna sağlam bir şekilde bağlı kalmayı, Roman toplumun  ilerlemesini ve geniş bir topluma dahil olmasını desteklemesine katkıda bulunmaktadır.

Roman Eğitim Fonu Burs Programı (REF BP) kapsamında yer alan Roma Memorial Üniversitesi Bursu (RMUSP) 2018-2019 eğitim yılı başvuruları açılmıştır.

RMUSP, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Kosova, Makedonya, Karadağ, Romanya, Sırbistan, Slovakya ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan veya bu ülkelerde daimi olarak ikamet eden Roman öğrencilere, başarı temelinde akademik burslar sunmaktadır. Uygun adaylar, anavatanlarında ya da ikamet ettikleri ülkede devletçe tanınmış üniversitelerde Lisans, Yüksek Lisans, yüksek dereceli lisans veya Doktora programlarına devam ediyor olmalıdırlar.

Her burs döneminde verilen RMUSP bursları, REF BP fonlarının müsaitlik durumuna göre belirlenir. Program kapsamındaki her ülkeye ayrılan burs sayısı Başvuru sayısı temelinde geçmiş yıllardaki burs talepleri, O ülkede alternatif bursların olup olmadığına göre belirlenir

:::

 ***

İçindekiler

I. GENEL BİLGİLER

II. UYGUNLUK KRİTERLERİ

III. BAŞVURU AŞAMALARI

BİRİNCİ AŞAMA: Çevrimiçi Başvuru Formunun (ÇBF) teslim edilmesi

İKİNCİ AŞAMA: KAYIT DOĞRULAMA

IV. KARAR ALMA MEKANİZMASI

A. SEÇİM KRİTERLERİ

B. SEÇİM SÜRECİ

Adım Bir: Uygunluğun Denetlenmesi

Adım İki: Başvuru içeriğinin değerlendirilmesi

Adım Üç: Özel Mülakatlar

Adım Dört: 2018-2019 Eğitim Yılına Ait Kayıt / Öğrenci Belgelerinin Teslim Edilmesi

Beşinci Adım: Seçim Sürecinin Sonuçlanması

V. SEÇİM SONUÇLARININ DUYURULMASI

VI. İTİRAZ / TEMYİZ MEKANİZMASI

:::

I. GENEL BİLGİLER

(go to table of content)

 • REF, aşağıda belirtilen şartlara uygun olarak, RMUSP Bursu alan bir adayı öğrenim süresi boyunca en fazla 8 yıl destekleyebilir:
 • Bütüncül eğitim modeli bir Lisans derecesi için en fazla 4 yıl ve Bolonya sistemi için en fazla 3 yıl;
 • Yüksek Lisans derecesi için bütüncül olmayan Bolonya sisteminde en fazla 1 yıl ve Bolonya sisteminde en fazla 2 yıl;
 • Doktora derecesi için en fazla 3 yıl ve doktora programının yalnız ilk 3 yılı olmak üzere;
 •  RMUSP bursu bağış miktarı, her eğitim ayı için 80 EUR üzerinden hesaplanır.
  •  Fonların müsaitlik durumuna bağlı olarak REF BP, bursun bir parçası olarak okul harçlarının tamamını ya da bir kısmını karşılayabilir.
 • RMUSP bursu, ders kitapları, sınav ücretleri ve kısmen geçim masraflarını karşılamak amacıyla verilmektedir;
 • Burs desteği başarılı adaylara yalnız yarışmaya katıldıkları eğitim yılı için (ör. 2018-2019) verilir; izleyen eğitim yıllarında burs desteği almak isteyen öğrenciler her burs dönemi için yeni bir başvuru yaparak rekabete tekrar katılmalıdırlar.
 • REF Burs Programı başvuru süreci bir Çevrimiçi Başvuru Sistemi (ÇBS) ile yürütülmektedir.

1. REF BP, doğal bilimler, bilişim teknolojileri  ( BT) ve mühendislik, disiplinlerarası bilimler, tıp /sağlık çalışmaları, hukuk ve yasa çalışmaları, ve aynı zamanda pedagojik / eğitimle ilgili çalışmaları alanlarına öncelik tanıyacaktır. Bu duruma uygun olarak, eğitimlerini bu alanlarda sürdüren başvurucular, burs  elemelerinde bonus puan alacaklardır.

2.Program mantığı felsefesine göre Roman öğrencilerin Roman toplumuna bağlı kalarak yeterli çoğunluk yaratmak ve onların gelecekte ilerlemelerini ve daha geniş topluma dâhil olmaları için 2017 den berri REF BP burs programı rekabetinin yeni elementlerini – Roman toplumunun lehine gönüllü aktiviteleri tanıtıyor.

ÇIKAR ÇATIŞMASI

Açık Toplum Vakıfları (OSF) çalışanları (sabit mevki) veya Soros Vakıfları Ağı ( SFN) ulusal vakıfları çalışanları ile Roman Eğitim Fonu çalışanları da REF bursları için uygun değildirler.

Önemli: Başvuranların Ülke Koordinatörüne Çıkar Çatışması durumlarını derhal bildirme konusunda başarısızlık durumu, başvuranların REF Burs Programı yarışmasından diskalifiye edilmelerine yol açacaktır.
 • Not: öncelikli alanların herhangi birinde eğitimlerini sürdürdüklerini / ya da sürdürmeyi planladıklarını çevirimiçi başvurularında belirten adayların, 2017-18 eğitim yılı  kayıt / öğrenci belgelerinde (sonbahar dönemi) bunu teyid edememeleri durumunda, final puanları, bonus puanları geri alınarak yeniden düzenlenecek ve listedeki sıralamaları da bu duruma göre değiştirilecektir.

REF Burs Programına başvuru süreci, çevrimiçi olarak, Çevrimiçi Başvuru Sistemi (ÇBS) üzerinden yapılır ve iki aşamadan oluşur:

 1. Çevrimiçi Başvuru Formunun (ÇBF) teslim edilmesi;
 2. Kayıt doğrulama: Kayıt Belgesi ile Öğrenim Harcı Belgesinin (varsa) teslim edilmesi; ikinci aşama yalnız yarışma sonunda başarılı bulunan adaylar için geçerlidir (seçim sürecine ilişkin diğer bilgiler ).

İletişim

Teslim edilen burs başvurular ya da burs programı faydalanıcıları ile ilgili tüm bilgi ve taleplerle ilgili olarak başvuru sahipleri ve burs faydalanıcılarıyla burs programının düzgün bir şekilde iletişim kurmalarını kurmak için başvuru sahipleri şunları yapmalıdır:

 • Herhangi bir REF resmi yazışması için güvenilir e-mail sağlayıcılarından düzenli olarak kontrol edeceğiniz ve etkin bir şekilde kullanabileceğiniz kişisel email hesabı kullanın;

II. UYGUNLUK KRİTERLERİ

(go to table of content)

RMUSP bursuna başvuru için uygun adaylar aşağıdaki koşulları karşılamalıdır:

 1. Roman olduklarını açıkça beyan edebilmeli;
 2. Adayların2018-2019 eğitim yılında, anavatanları veya ikamet ettikleri ülkenin devleti tarafından resmen tanınan bir üniversitede bir Lisans, Lisansüstü veya Doktora programına kayıtlı olmalı veya kabul edilmiş olmali
 3.  RMUSP Programına üye ülkelerden birinin vatandaşı olmalı veya ikamet etmelidirler. Programa üye ülkeler: Arnavutluk, Bulgaristan, Bosna Hersek, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Macaristan, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya ve Türkiye.
 4. Uzaktan öğrenim programında olan öğrenciler uygun sayılmazlar,
  •    Tüm REF SP şemaları kapsamında, lisans düzeyinde yarı-zamanlı eğitim programına kayıtlı öğrenciler uygun sayılmazlar,
  •    Sadece Yüksek Lisans ve Doktora programlarınla yarı zamanlı eğitim alan öğrenciler başvuruya uygundur.
 5. REF BP’ye tekrar edilen bir yıl için yeniden başvuru yapan başvuru sahipleri (önceki eğitim yıl(lar)ında REF bursu almış ve aynı eğitim yılı için yeniden burs başvurusunda bulunan öğrenciler) burs adaylığı için uygun sayılmazlar.
 6. REF SP sadece ileriye dönük çalışma sürdüren başvuruları uygun olarak kabul eder;
  •     Örnek: Eğer bir başvuru sahibi Yüksek Lisans programından mezun olmuşsa, REF BP yarışması için önerilen eğitim düzeyi, ardında gelen eğitim düzeyidir; yani buradaki örneğe göre Doktora olmalıdır. Bursa uygun olmayan diğer bir örnek şöyle tanımlanabilir: Doktora mezunlarının Yüksek Lisans ya da Lisans için başvuruları veya Yüksek Lisans mezunlarının ikinci bir Yüksek Lisans ya da Lisans için başvuruları.
 7. REF BP, sadece eğitimlerine resmen kabul edilen süre içinde devam eden başvuru sahiplerini uygun olarak kabul etmektedir (ör. 3 yıllık bir Lisans programına devam eden bir öğrenci, uzatma nedeniyle 4. yılda burs desteğine başvurmuşsa, Üniversite uzatma başvurusunu kabul etse dahi burs başvuru uygun nitelikte değerlendirilmeyecektir);
  Üniversitelerin, bitirme tezlerini hazırlamaları için öğrencilerine tanıdıkları (öğrencilerin seminer/kolokyum, ders gibi etkinliklere zorunlu katılımını, zorunlu bir uygulama ya da sınavı gerektirmeyen) süreler burs desteği için uygun değildir;
 8. Sadece eksiksiz tamamlanmış ve uyumlu ve başvuru adresine gönderilmiş Çevrimiçi Başvuru Formu (ÇBF) kabul edilir.  

Önemli: Belirtilen uygunluk kriterlerini karşılamayan başvurular, burs değerlendirmesinin sonraki aşamalarına alınmazlar.

Başvurularının uygun olmadığı belirlenen öğrenciler, uygunluk denetleme sürecinin tamamlanmasını ardından bilgilendirileceklerdir.

  ÖNEMLİ

  • Bir üniversiteden/fakülteden/çalışma alanından başka birine, her eğitim düzeyinde,  geçişe program tarafından sadece bir defa izin verilir.
   • Yukarıda ifade edilen konularda herhangi bir değişiklik yapılması söz konusu olduğunda,tercih edilen transfer gerçekleşmeden önce,  Ülke Koordinatörü ile irtibata geçilmelidir.
   • Öğrenciler, her bir programın kriterlerine uygun olarak, farklı REF burs programlarına aynı anda başvurabilirler. Programlara başvuru süreci bittiğinde, birden fazla REF burs programı için kabul edilen adaylar, sadece bir burs seçme hakkına sahip olacak ve REF Ülke Koordinatörü’ne kararlarını e-posta yoluyla resmi olarak bilgilendirmekle yükümlü olacaklardır.

  III. BAŞVURU AŞAMALARI

  (go to table of content)

  Başvuru sahipleri, 2018-2019 eğitim yılında burs desteği değerlendirme sürecine alınabilmek için Programın her ülke ve (geçerliyse) her burs grubu için belirlenen Birinci aşama Çevrimiçi Başvuru Formunun (ÇBF) teslim edilmesi ve İkinci aşama: Kayıt/Öğrenci Belgesinin teslim edilmesi ve (eğer ödeniyorsa) Okul Harcı Belgesinin teslim edilmesi son başvuru / teslim tarihlerine uymalıdırlar. Bu tarihler aşağıda belirtilmektedir:

  2018-2019 akademik yılında burs desteği için dikkate alınmak üzere, başvuru sahipleri Programın son başvuru tarihlerine uymak zorundadırlar:

  BİRİNCİ AŞAMA: Çevrimiçi Başvuru Formunun (ÇBF) teslim edilmesi

  • Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan Kosova için son başvuru tarihi: 15 Mayıs 2018;
  • Makedonya, Karadağ, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Türkiye için son başvuru tarihi: 17 Mayıs 2018

  :::

  Önemli:

  Lütfen önemle dikkate alınız : Çevirimiçi Başvuru Sistemi hesaplarını ilk kez oluşturacak adaylardan sadece Adım 1 ve Adım 2  aşamalarını tamamlayan ( aşağıda detaylandırıldığı şekilde ) adaylar,  teslim et düğmesinin yer aldığı Çevirimiçi Başvuru Formu (ÇBF) Sayfa 7 ‘ye erişebilecektir.

  Aşağıdaki adımların mantıklı sıralanmaları içinde yerine getirilmeleri ve tamamlanmaları mecburidir:

  ADIM 1: Kişisel Bilgiler bölümünü tamamlayın ( ya da gerekiyorsa güncelleyin) ;

  ADIM 2: Anket bölümünü tamamlayın ( ya da gerekiyorsa güncelleyin) ;

  ADIM 3: Başvurular Listesi bölümüne erişerek başvurmak istediğiniz burs programını seçin, tamamlayın ve teslim edin. 

  Çevrimiçi Başvuru Formu (ÇBF) ancak eksiksiz olarak doldurulmuşsa ve ancak ADIM 1 ve ADIM 2 yine eksiksiz olarak tamamlanmışsa gönderilebilecektir.

  Kişisel Bilgiler ve/veya Anket kısımında bilgi eklenmesi ya da güncellenmesi durumunda gereken durumda başvuru formunu güncelleme yaptığınız belgeye göre tekrar gözden geçirmeniz ve gereken bilgileri düzeltmeniz / değiştirmeniz gerektiğine lütfen dikkat edin.


  Eksiksiz ve uygun SBF’nin içeriği/Eksiksiz ve uygun Çevrimiçi Başvuru Formu ÇBF’nin içeriği::

  1. Yazılı Komposizyonlar (ÇBF Sayfa 3)

  • 1.1. Adayın akademik başarılarına dayanarak eğitim hedeflerini tanımlayan, devam edilen veya amaçlanan dereceye yönelik çalışma isteği ve kararlılığını gösteren Akademik Hedefler – Niyet Mektubu;
  • 1.2. ÇBF’de tanımlanan özelliklere uygun olarak yazılmış Roman Sorunları Kompozisyonu

  AKADEMİK SAHTEKÂRLIK (İntihal ve Self intihal)

  REF SP, bu konuyla ilgilenmek için belirli kriterleri uygular. Tüm ayrıntıların, bu link’e erişerek okunması zorunludur
  Bu konudaki bilgileri burada görebilirsiniz.

  2. Ref SP çevrimiçi başvuru sistemine eklenecek / yüklenecek dokümanlar

  * Lütfen tüm bilgilerin net bir şekilde okunabildiğinden emin olmak için kaliteli tarama yapın (bulanık belgeler dikkate alınmayacaktır).
  *Sisteme yüklenen her bir belgenin boyutu 5 MB’yi geçmemelidi

  2.1 Vatandaşlık belgesi /pasaport, iki yüzü de taranmış olmalıdır.

  2.2.Resmi Akademik Transkript belgesi  burada belirtildiği şekilde olmalıdır.

  2.3 Referans Mektubu (RL);(burada belirtildiği şekilde)

  ÖNEMLİ: Referans mektuplarından en az bir tanesinin ilgili ülkede bulunan ve yasal olarak kayıtlı olan bir Roman derneği / kurumu tarafından verilmesi zorunludur

  İKİNCİ AŞAMA: KAYIT DOĞRULAMA 

  Son teslim tarihi: Güz 2018.

  REF BP, her ülke için geçerli olan tarihi sadece ikinci aşamaya kabul edilen başvuru sahiplerine bildirecektir.

  Resmi Kayıt Belgesi (Öğrenci Belgesi) / Öğrenim Harcı Belgesi (varsa): Çevrimiçi başvuru formu (ÇBF) içinde, taranmış olarak ve ek dosya halinde yüklenmeli ve burada belirtilen koşulların tamamını karşılamalıdır.

  Öğrenim Harcı Belgesi (varsa): Çevrimiçi başvuru formu (ÇBF) içinde, taranmış olarak ve ek dosya halinde yüklenmeli ve burada belirtilen koşulların tamamını karşılamalıdır.

  IV. KARAR ALMA MEKANİZMASI

  Karar alma mekanizması, aşağıda ayrıntıları verilen belirli seçim kriterlerine ve seçim sürecine dayanmaktadır:

  A. SEÇİM KRİTERLERİ

  (go to table of content)

  REF burs programlarına seçilme kriterleri, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu, geçerliliğini ve niteliğini dikkate alır. Seçilme şanslarını artırmak için başvuru sahipleri, seçim kriterlerine tam olarak uymalı, rekabet gücü yüksek, yeterli ve uygun bilgi ve belgeleri sunmaya özen göstermelidirler.

  REF BP, farklı başvuru kategorilerini ayırt eden belirli tanımlar kullanır ve değerlendirme kriterleri bu kategorilere göre farklılık gösterir.

  Değerlendirme kriterleri ile her kriterin final puanının hesaplanmasındaki ağırlığı burada verilmektedir.

  tarafından ilgili başvuru sahiplerine e-posta yoluyla gönderilecektir. Mülakat yerine ulaşım için gereken masraflar REF BP tarafından karşılanacaktır.

  Dördüncü Adım – Kayıt Sertifikasının teslim edilmesi (2018-2019 akademik yıl)
  Şartlı kabul edilen ve bekleme listesi kategorilerinden gelen başvuru sahipleri, Programın belirlenen son tarihe kadar, OAF’lerinde yer alan uygun bir akademik programa kayıt olduklarını kanıtlayan resmi ve geçerli bir Kayıt Sertifikası sunmalıdırlar.

  Beşinci Adım: Seçim Sürecinin Sonuçlanması

  Yukarıda belirtilen adımlar tamamlandıktan sonra, sistem, “şartlı kabul listesi” ve “yedek liste”deki her başvuru sahibinin son durumuna ait bilgilerle güncellenir, her ülke ve her burs programı temelinde burs yararlanıcılarının nihai listeleri oluşturulur.

  Finale kalan adaylardan ‘‘şartlı kabul’’ listesinde yer alan ve Programın belirtilen süresi istenen koşulları yerine getiren başvuru sahipleri, bursiyer olarak programdan yararlanmaya hak kazanırlar.

  • Bu kategoride bulunan, ancak süresi içinde kayıt belgelerini teslim etmeyen adaylar reddedilirler ve sistem onların yerine otomatik olarak yedek liste adaylarını derecelerine göre yerleştirilir

  V. SEÇİM SONUÇLARININ DUYURULMASI

  (go to table of content)

  Seçim sürecinin sonuçlarını başvuru sahiplerinin Çevrimiçi Başvuru Sistemi hesaplarına kayıt yaptıkları e-posta yoluyla ve iki durumda bildirir:

  • İlk olarak, yukarıda bahsedilen Adım Üç sonrasında (Temmuz sonu-Ağustos) başvuru sahipleri:
   • Adayın yarışmaya devam etmesi için gereken adımların da tanımlandığı bir Şartlı Kabul ya da Yedek Liste bildirimi; ya da
   • reddedilme gerekçelerini belirten resmi bir Red Mektubu alacaklardır.
  • İkinci olarak, yukarıda bahsedilen Adım Beş sonrasında (Ekim sonu-Kasım) başvuru sahipleri:
   • Resmi bir kabul mektubu; ya da

  Reddedilme gerekçelerini belirten resmi bir Red Mektubu alacaklardır.

  VI. İTİRAZ / TEMYİZ MEKANİZMASI

  (go to table of content)

  Başvuru sahipleri, Programdan seçim sonucunu almalarından itibaren bir ay içinde, Burs Programının sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar / Temyizler REF BP’ye ve sadece bu e-posta adresine gönderilmelidir: REFSP_contestations@romaeducationfund.org 

  Yukarıda belirtilen e-posta adresi dışındaki adreslere gönderilen itirazlar dikkate alınmayacak ya da kabul edilmeyecektir. Lütfen bu e-posta adresini sadece seçim sonuçlarıyla ilgili şikâyetler için kullanın.

  Sadece Başvuru Kılavuzunda belirtilmeyen bir sorunuz olması durumunda lütfen Ülke Koordinatörünüz ile iletişime geçin.

  REF BP, itirazları sınıflandırır ve karara bağlar. İtirazların niteliğine göre, REF BP, itirazları Burs Programı Denetçisine yönlendirebilir

  SORUMLULUK REDDİ

  REF, amaç ve etkinlikleri Roman Eğitim Fonu’nun değer ve ilkeleriyle veya gözettiği amaçlarla uyumlu olmayan davranışları ve/veya grup ya da diğer türden oluşumlarla yakınlığı bulunan herhangi bir başvuru sahibine destek sağlamayı reddetme hakkını saklı tutar.
   

  Çevrimiçi Başvuru Sistemine Erişim