ROMA MEMORIAL FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJPROGRAM (RMUSP) ~ JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ ~

Fontos: A REF ösztöndíj programjai kizárólag roma származású hallgatók jelentkezését fogadja!

[English] [Български] [Bosanski] [Čeština] [Crnogorski jezik] [Gjuha shqipe] [Hrvatski] [Македонски] [Română] [Slovenský] [Srpski] [Türkçe]

Fontos: A REF ösztöndíj programjai kizárólag roma származású hallgatók jelentkezését fogadja!

[English] [Български] [Bosanski] [Čeština] [Crnogorski jezik] [Gjuha shqipe] [Hrvatski] [Македонски] [Română] [Slovenský] [Srpski] [Türkçe]


REF ÖP megnyitotta a 2018-2019-es tanévre az RMUSP ösztöndíj pályázatát!


•    Jelentkezési Hataridő:  2018. május 15

Fontos: Javasoljuk, hogy a jelentkezés megkezdése előtt alaposan olvassa végig a Jelentkezési Útmutatót annak érdekében, hogy teljes mértékben megértse a szükséges feladatokat, és a pályázatát hiánytalanul töltse ki az online jelentekezési lapon (OAF).;


A PROGRAM CÉLJA, FILOZÓFIÁJA


A Roma Oktatási Alap Ösztöndíj Program (REF ÖP) legfőbb célja, hogy segítse  a felsőoktatásban tanuló, identitásában erős és büszke roma hallgatókat abban, hogy tanulmányaikban értő, közösségükben elismert hasznos tagjaivá váljanak a felnövekvő diplomás roma közösségnek, változatlan elköteleződéssel és kapcsolódással a roma közösségeik felé, támogatva azt a társadalmi integrációban.

A Roma Oktatási Alap Ösztöndíjprogram (REF ÖP vagy Program) meghirdeti a 2018-2019-es tanévre Roma Memorial Felsőoktatási Ösztöndíjprogramját (továbbiakban RMUSP).

Az RMUSP nyílt felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj pályázatán azok a roma hallgatók vehetnek részt, akik az alábbi országok valamelyikének állampolgárai vagy ott állandó lakcímmel rendelkeznek: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Cseh Köztársaság, Magyarország, Koszovó, Macedónia, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia, Törökország. A pályázati feltételek értelmében, a pályázó alap, mester vagy doktori illetve osztatlan képzésben tanul az állampolgársága vagy állandó tartózkodási helye szerinti államilag elismert felsőoktatási intézmény valamely szakán.

Az RMUSP keretében odaítélhető ösztöndíjak összesített számát minden tanévben a REF Ösztöndíj Programján belül rendelkezésre álló keretösszeg határozza meg. Az, hogy az egyes programországokon belül hány ősztöndíjas támogatható,  azt minden évben  a REFÖP számítja ki, az elmúlt években benyújtott pályázatok száma, illetve az adott országban fellelhető más ösztöndíjak alapján.

***

Tartalomjegyzék

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

II. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

III. A JELENTKEZÉS MENETE

ELSŐ SZAKASZ – ONLINE JELENTKEZÉS BEKÜLDÉSE (OAF)

MÁSODIK SZAKASZ– HALLGATÓI JOGVISZONY IGAZOLÁSA

IV. A DÖNTÉSHOZATAL FOLYAMATA

A. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK

B. KIVÁLASZTÁSI FOLYAMAT

Első lépés – Érvényességi Vizsgálat

Második lépés – A pályázat értékelése

Harmadik lépés – Személyes meghallgatás

Negyedik lépés – A hallgatói jogviszony igazolása (2018-2019 tanévre)

Ötödik lépés– A kiválasztási folyamat lezárása

V. A KIVÁLASZTÁS EREDMÉNYÉNEK KÖZLÉSE

VI. A FELLEBEZÉS MENETE

:::

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A PÁLYÁZATRÓL

(Vissza a tartalomjegyzékhez)

 • A REF legfeljebb 8 éven keresztül támogatja az Ösztöndíjprogram keretein belül ugyanazt a pályázót a tanulmányai alatt, az alábbiak szerint:

o    Alapképzésben: legfeljebb 4 éven át, osztatlan képzés esetén; illetve legfeljebb 3 éven át Bologna-rendszer esetén.
o    Mesterképzésben: osztatlan (nem-bologna) képzésben 1 évet, és legfeljebb  2 éven át Bologna-rendszer esetén;
o    Doktori képzésben legfeljebb 3 éven át, a PhD tanulmányok első 3 évében

 • Az RMUSP ösztöndíj összege 80 EUR/tanulmányi hónap;

o    A rendelkezésre álló keretösszeg szerint, a REF ÖP részben vagy egészben fedezetet nyújthat a tandíj összegére is, az támogatás részeként.

 • Az RMUSP ösztöndíjat tanulmányokhoz kapcsolodó költségekre, mint például tankönyvekre, vizsgadíjakra és részben megélhetési költségek fedezésére lehet fordítani;
 • Sikeres pályázat esetén az elnyert támogatás mindig csak az aktuális tanévre érvényes (pl.: 2018- 2019-es tanév). Ha a pályázó a következő tanévben is szeretne ösztöndíjas lenni, akkor annak minden új tanévben újra kell pályáznia.
 • A pályázati folyamat online, a REF ÖP Online Pályázati Rendszerén keresztül zajlik.
 1. A REF ÖP bonusz pontokkal segíti az ösztöndíjért folyó versenyben az alábbi területeken tanulmányokat folytató hallgatókat: informatikai és mérnöki tanulmányok, interdiszciplináris tudomány, orvostudomány és pedagógiai tanumányok.
 2. A REFÖP filozófiáját követve, miszerint a legfőbb cél, hogy segítse  a felsőoktatásban tanuló, identitásában erős és büszke roma hallgatókat abban, hogy tanulmányaikban értő, közösségükben elismert hasznos tagjaivá váljanak a felnövekvő diplomás roma közösségnek, 2017-ben bevezetett egy új versenyelemet az ösztöndíjpályázatban: a roma közösségben végzett önkéntes tevékenységet.

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYZAT

Az Open Society Foundations (OSF – Nyílt Társadalom Intézet) alkalmazásában allók, vagy az OSF Hálózatába tartozó, bármely nemzeti alapítvány alkalmazásában álló , illetve a Roma Oktatási Alap alkalmazásában álló hallagtók nem jelentkezhetnek REF ÖP ösztöndíjakra.

Fontos: ha a pályázó elmulasztja értesíteni a kordinátort az esetleges összeférhetetlenségről, az a REF ÖP valamennyi programjából való kizárással járhat.

Kommunikáció

Annak érdekében, hogy az Ösztöndíjprogram probláma nélkül tudjon Önnel kommunikálni a ciklus egésze alatt, és utána is, a pályázónak kötelessége :

 • megbízható email szolgáltatónál (ingyenes :Gmail, Yahoo) emailcímet regisztrálni, és azt aktívan tartani, rendszeresen ellenőrizni az ÖP-al folytatott kommunikációban;

II. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

(Vissza a tartalomjegyzékhez)

A jelentkezési feltételeknek megfelelően, az RMUSP ösztöndíjért folyó versenyben a pályázóknak teljesíteni kell az alábbi pályázati feltételeket:

 1. Nyíltan romának vallja magát;
 2. Állampolgársága, vagy állandó tartózkodási helye szerinti ország akkreditált felsőoktatási intézményébe felvételt nyert vagy  jelentkezett a 2018-2019-es tanévre, alap, mester vagy doktori képzésre (Ba, Ma, PhD)
  •    Az állampolgárság vagy az tartózkodás szerinti ország egy a REF ÖP programországai közül: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Cseh Köztársaság, Magyarország, Koszovó, Macedónia, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia, Törökország. 
 3.  A távoktatásban tanulók nem felelnek meg a pályázati feltételeknek

   • -Levelező tagozatos BA hallgatókat nem támogat a REF ÖP;
   • -MA és PhD képzésen tanulók pályázhatnak az ösztöndíjra levelező tagozaton is
 4. A REF ÖP újra pályázói évismétlés esetén (hallgatók, akik az előző évben is részesültek ösztöndíjban, és most ugyanarra a tanévre pályáznak)  nem jogosultak a pályázatra.
 5. Az REF ÖP csak olyan jelentkezéseket fogad el, ahol a pályázó előrehalad a tanulmányaiban.
  – Például, ha a pályázó már rendelkezik MA diplomával, a következő, REF ÖP által preferált támogatható szint a PhD/doktori fokozatú tanulmányok.
  -Egy másik példa, jelentkezési feltételeknek meg nem felelő pályázatra, ha egy Doktori ­/ PhD diplomával rendelkező MA, vagy BA tanulmányok folytatására jelentkezik ösztöndíjért
 6. A REP ÖP csak képzési időn belül folytatott tanulmányokat fogadja érvényes pályázatként , a túllépők jelentkezése nem felel meg a pályázati feltételeknek (Például, ha egy alapképzés időtartama 3 év, de a hallgató a tanulmányok negyedik évében jelentkezik, hosszabbítás miatt, úgy a pályázat nem felel meg a jelentkezési feltételeknek)
 7. Az egyetemek által a szakdolgozat elkészítésére engededélyezett időszak (amely alatt a hallgatónak nem kell előadásokra vagy szemináriumokra járnia, illetve további vizsgákra készülnie) nem érvényes az ösztöndíj támogatásra.
 8. Kizárólag a teljesen kitöltött és beküldött Online Jelentkezési Lapot vesszük figyelembe az ösztöndíjért folyó versenyben;
FONTOS

•    Átiratkozás egy másik egyetemre/szakra/tanulmányi területre, képzésenként a Program által egyszer megengedett

 •   minden átiratkozást, változtatást még annak beállta előtt írásban kell kommunikáljon, a program felé

•    A hallgatók jelentkezhetnek egyidőben több REF ösztöndíj programra is, ha megfelelnek mindegyik program érvényességi kritériumának. A kiválasztási folyamat végén, ha több REF ösztöndíj programban kerül elfogadásra, a jelentkező választani köteles az ösztöndíjak közül, és választásáról hivatalosan értesítenie kell emailben a Koordinátort.


III. A JELENTKEZÉS SZAKASZAI 

(Vissza a tartalomjegyzékhez)

A 2018-2019-es. tanévre meghirdetett ösztöndíj elnyerése érdekében a pályázónak be kell tartania azok határidejeit, így az Első szakasz – a Pályázat beadásának határidejét, országonként és ösztöndíj típusonként változó (országonként több féle ösztöndíj típus is elérhető), és a Második szakasz – Hallgatói Jogviszony Igazolás valamint, ha ilyet igényel, a Tandíj Igazolás beadásának határidejét az alábbiak szerint.


Első Szakasz – Az Online Pályázat Benyújtása

•    Pályázat benyújtás határideje: 2018. május 15

:::

Fontos

Kérjük jegyezze meg, hogy pályazatát a következő lépések logikai sorrendjét betartva kell kitöltenie.

→1. LÉPÉS: teljesen kitöltött / frissitett Profil
→ 2. LÉPÉS: teljesen kitöltött / frissitett Felmérés
→ 3.LÉPÉS: A Pályázatok tabra kattintva tudja kiválasztani a megfelelő programot, a jelentkezési lapot töltse ki, és a pályázatát küldje be.

Kérjük vegye figyelembe, hogy a pályázatát (OAF) csak akkor tudja véglegesíteni ha azt már teljesen kitöltötte, és az 1. és 2. LÉPÉSEKET is teljesítette.

Fontos: a pályázatukat megújítókat kérjük, fissitsék a személyes információkat, és a felmérésben korábban megadott válaszaikat, ha bármilyen változás állt be azokban

***

Fontos

Az Online Jelentkezési Lapot (OAF) hiánytalanul kell kitölteni; a pályázónak minden szükséges információt és érvényes dokumentumot be kell nyújtania.

Kérjük jegyezze meg, hogy pályazatát a következő lépések logikai sorrendjét betartva kell kitöltenie.

1. LÉPÉS: Profil -> 2. LÉPÉS: Felmérés, és -> 3. Pályázatok  A Pályázatok tabra kattintva tudja kiválasztani a megfelelő programot, a jelentkezési lapot töltse ki, és a pályázatát küldje be.

Kérjük vegye figyelembe, hogy a pályázatát (OAF) csak akkor tudja véglegesíteni ha azt már teljesen kitöltötte, és az 1. és 2. LÉPÉSEKET is teljesítette.

A megfelőlen kitöltött OAF az alábbiakat tartalmazza:

1. Az írásbeli feladatokat

 1. 1 Motívációs levél, amelyben részletesen ír tanulmányi céljairól, eddigi teljesítményéről, valamint terveiről és a diploma megszeréséről
 2. 2 Esszé Roma témáról, az OAF vonatkozó leírása szerint;

Akadémiai Etikátlanság ( PLÁGIUM és ÖNPLÁGIUM)

Az REF ÖP specifikus kritériumokat alkalmaz az ilyen esetekben. Az összes részlet elérhető ezen a linken.


2. Az online jelentkezési rendszerbe csatolandó, feltöltendőndokumentumok listája

*Kérjük, jó minőségű, színes másolatot készítsenek, az információ jól olvasható legyen (az elmosódott dokumentumokat nem tudjuk figyelembe venni)
*Egy-egy dokumentum nem lehet nagyobb 5MB-nál

2.1 A Személyi igazolvány vagy útlevél másolatot csatolmányként töltse fel az online jelentekezési felületen, mindkét oldaláról készítsen másolatot

2.2 A leckekönyvet/ középiskolai vagy érettségi bizonyítványt az alábbi követelmények szerint;

2.3 Ajánlólevél  ami az alábbi követelményeknek megfelel.

Fontos: Legalább az ajánlólevelek egyikének egy, az országban hivatalosan bejegyzett roma szervezettől/alapítványtól kell származnia.

2.4 Roma közösségekben végzett, romákkal kapcsolatos önkéntes tevékenységekhez kapcsolódó dokumentumok
Bármilyen roma közösségben végzett önkéntes tevékenységet alátámasztó csatolmányok (dokumentum, fotó, video link, szociáls média post, cikkek, dolgozatok)

MÁSODIK SZAKASZ- HIVATALOS JOGVISZONY BENYÚJTÁSA

Határidő: 2018 ősz

Az országonkénti pontos dátumot az REF ÖP csak azokkal a pályázókkal osztja meg,  akik továbbjutottak a verseny második szakaszába.

A hivatalos hallgatói jogviszony igazolás / és tandíjról szóló igazolás  (ha költségtérítéses képzésben vesz részt) szkennelt változatát csatolmányként az online jelentkezési lapon kell feltölteni az alábbi követelményeknek megfelelve.

IV. A DÖNTÉSHOZATAL FOLYAMATA

A döntéshozatal folyamata külön meghatározott kiválasztási kritériumokon alapul, a döntéshozatal folyamatát részleteiben itt találják:

A. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK

(Vissza a tartalomjegyzékhez)

A REF ÖP-re beküldött dokumentumok tartalmát és minőségét vesszük figyelembe a döntésnél. Az esélyeik maximalizálásának érdekében a pályázóknak törekednük kell arra, hogy teljesen megfeleljenek a kiválasztási kritériumoknak, versenyképes jelentkezést mutassanak be, megfelelő és releváns anyagokkal.

Az REF ÖP specikfikus terminológiát használ, hogy különbséget tegyen a jelentkezők között, melyek szerint változnak az értékelési szempontok is. Az értékelési szempontok és a teljes pontszámhoz viszonyított érték itt található.

l. Az interjún való részvétellel kapcsolatos utazási költséget a REF ÖP fedezi.

Negyedik Lépés– A hallgatói jogviszony igazolás benyújtása (A 2018/2019. tanévre vonatkozóan)

Mind a “feltételesen elfogadott”, mind a “várólistás” kategóriába tartozó pályázók kötelezettsége, hogy az előzetesen közölt határidőre benyújtsák a hivatalos hallgatói jogviszony igazolásukat, amely azt bizonyítja, hogy beiratkoztak valamely a Program által elfogadott felsőoktatási intézménybe, a megadott kritériumok szerint.

Ötödik Lépés– A Kiválasztási Folyamat Lezárása

A fenti lépések befejeztével, a rendszerben véglegessé válik az egyes pályázatok státusza a “feltételesen elfogadott” és “várólistás” pályázatok közül, és ezzel véglegessé válik az országonkénti, programonkénti nyertes pályázatok listája.

Azon pályázók, akik a “feltételesen elfogadott” listára kerültek és határidőre benyújtották az érvényes és hiteles hallgatói jogviszony igazolásukat, a program ösztöndíjasaivá válnak, támogatásban részesülnek.

Azok a “feltételesen elfogadott” kategóriás pályátók, akik viszont elmulasztották határidőre benyújtani az érvényes hallgatói jogviszony igazolásukat, elutasításra kerülnek, és a rendszer automatikusan, a pontszámokat figyelembe véve a”várólistán” szereplő pályázókkal tölti fel a helyüket.

V. A VÁLASZTÁS EREDMÉNYEINEK KÖZLÉSE

(Vissza a tartalomjegyzékhez)

A Program két alkalommal, az OAS fiók létrehozásakor megadott e-mail címen értesíti a pályázókat a kiválasztás eredményéről:

•    Elsőként, a fent említett Harmadik lépés után (július vége – augusztus), amikor is a pályázók vagy

o    Feltételesen Elfogadott vagy Várólistás Értesítő Levelet, amely azokat a kéréseket  tartalmazza, amelyeket  a pályázónak teljesítenie  kell  a továbbiakban; vagy
o   Elutasító Levelet kapnak, amely az elutasítás érdemi indokait is felsorolja.;

•    Másodszor, a fent említett Ötödik lépés után (október vége – november), amikor a pályázók megkapják a

o    hivatalos értesítést a támogatásról (Notification Letter)
o    vagy Elutasító Levelet kapnak, amely az elutasítás érdemi indokait is felsorolja

  VI. A FELLEBEZÉS MENETE

  (Vissza a tartalomjegyzékhez)

  A fellebbezés menete

  A pályázó fellebbezést nyújthat be döntés ellen a pályázat eredményének közlésétől számított egy hónapon belül. A fellebezést a REF ÖP részére kell megküldeni, kizárólag az erre a célra használatos e-mail címre: REFSP_contestations@romaeducationfund.org

  A fent megadottól eltérő címre küldött fellebezéseket nem vesszük figyelembe. Kérjük, ezt az e-mail címet kizárólag a pályázata eredményével kapcsolatos fellebbezés benyújtásához használja.

  Amennyiben további kérdése van, kérjük, forduljon az országa Koordinátorához, abban az esetben, ha a kért válaszok nem találhatóak meg jelen kitöltési útmutatóban.

  A REF ÖP kategorizálja a fellebbezéseket és határozatot hoz róluk. A fellebbezés természetétől függően a REF ÖP dönthet úgy, hogy a fellebbezést továbbítja egy független jogi konzultáns részére.

  Megjegyzés: a REF fenntartja a jogot, hogy visszavonja a támogatást olyan pályázóktól, akik olyan csoportot/testületet vezetnek vagy vesznek részt annak működésében, amelynek céljai és tevékenységei nem összeegyeztethetőek a Roma Okatási Alap által képviselt értékekkel és alapelvekkel, valamint azok céljaival. 

  Itt éri el az Online Jelentkezési Rendszert