Roma Oktatási Alap ”REF”

A REF céljai

A REF legfőbb célja a romák és nem romák között meglévő oktatásbeli különbségek csökkentése olyan projektek, kutatások és oktatáspolitikai megoldások segítségével, melyek támogatják a romák minőségi oktatását, és az oktatási rendszer deszegregációját. A REF támogatja olyan oktatási programok tartalmi tervezését és végrehajtását, amelyek elősegítik a romák oktatási rendszerben való integrációját.

A REF működése

A REF négy különböző területen működik:

A REF céljai

A REF legfőbb célja a romák és nem romák között meglévő oktatásbeli különbségek csökkentése olyan projektek, kutatások és oktatáspolitikai megoldások segítségével, melyek támogatják a romák minőségi oktatását, és az oktatási rendszer deszegregációját. A REF támogatja olyan oktatási programok tartalmi tervezését és végrehajtását, amelyek elősegítik a romák oktatási rendszerben való integrációját.

A REF működése

A REF négy különböző területen működik:

1. A REF olyan oktatási projekteket támogat, amelyek céljaival és elveivel megegyeznek, és amelyeket kuratóriuma elfogad. A támogatásokat az alábbi projektekre lehet felhasználni:
a. az  óvódához és bölcsödéhez való hozzájutás;
b. a modern oktatási módszerek és a tantestület pedagógiai, multikultúrális módszertani képzése;
c. a roma közösségek ösztönzése az oktatási szereplőkkel való együttműködésre;
d. a roma tanulók tanórákon túli oktatásának támogatása;
e. felnőttoktatás támogatása;
f. a romák oktatásban való részvételének javítása, a  gazdasági és adminisztrációs akadályok  csökkentése, valamint a roma kultúra és nyelv tananyagba történő bevezetése.

2. A REF oktatáspolitikai fejlesztése és technikai támogatása tartalmaz:
a. tanulmányokat;
b. stratégiai fejlesztést;
c. tanulási tevékenységeket/módszereket;
d. tanácsadó szolgáltatásokat, melyek a REF céljait támogatják. A támogatott projektek és programok fontos feltétele a kormányokkal és civil szervezetekkel az oktatási reformokról és a roma integrációról folytatott párbeszéd.

3. A REF oktatáspolitikai reformokra összpontosít. Ezen kívül lehetőséget kíván teremteni társadalmi vitákra, melyek biztosítják a különböző érdekcsoportok véleményének figyelembe vételét. Ez az információ elősegíti, hogy az erőfeszítések ne vesszenek kárba a roma oktatásban résztvevő különböző szervezetek munkája során, valamint azt, hogy a tapasztalcsere kollektív tudáshoz vezessen.

4. A két millió dolláros ösztöndíjprogramunk (Roma Egyetemi Ösztöndíj Alap) a résztvevők egyéni igényeire összpontosító nyílt pályázati program. Az ösztöndíjprogram több mint 1000 diákot támogat évente.

Miért és hogyan alapították a REF-et?

2003 júliusában “Romák a növekvő Európában, kihívások a jövőre” címmel tartották meg Budapesten az első regionális konferenciát a romákról, amelyen a következő országok vettek részt: Bulgária, Horvátország, Cseh Köztársaság, Magyarország, Macedónia, Románia, Szerbia-Montenegró és Szlovákia. A konferenciát a Világ Bank, a Nyílt Társadalom Intézet, az Európai Közösség, az ENSZ fejlesztési programja, a Közép-Európai Fejlesztési Bank, valamint a magyar, a finn és a svéd kormány támogatták. A konferencia elhatározta, hogy:

a. megalapítják a Roma Évtized Programot;
b. létrehozzák a nemzetközi Roma Oktatási Alapot.