Scholarships

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ ЗА СТИПЕНДИЯ

 

Важно: Стипендиантската програма на РОФ е предназначена единствено за лица от ромски произход!

ОБОСНОВКА НА ПРОГРАМАТА
Основната цел на Стипендиантската програма на Ромския образователен фонд (РОФ СП) е да допринесе за създаването на широк кръг от образовани роми с висше образование, уверени в себе си и горди със своята ромска идентичност, академично и социално ангажирани, притежаващи умения и компетенции, които ще им позволят да се превърнат в професионалисти в своята област, и в същото време да останат неразривно свързани с ромската общност като я подкрепят в по-нататъшното и включване в обществото като цяло.

За постигането на тази цел, РОФ СП осигурява подкрепа на ромски студенти, чрез която да улесни достъпа им до висше образование в родните им страни, или в чужбина, да мотивира техните академични постижения по време на следването и да подпомогне успешното им дипломиране. Стипендиите се предоставят за една академична година, като студентите могат да кандидатстват за подновяване, като се включат в конкурса през всяка следваща година.

РОФ СП обявява открит Конкурс за стипендии на база академични постижения за студенти от ромски произход, които се обучават в бакалавърска, магистърска или докторска степен в акредитирани от държавата университети в Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чешката република, Унгария, Косово, Македония, Черна гора, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Турция и Украйна.

За да бъдат подпомогнати заинтересованите кандидати при успешното попълване и изпращане на онлайн формуляр за кандидатстване (ОФК), РОФ СП предлага по-долу подробна информация за отделните стипендиантски програми и насоки за кандидатстване.

 

Стипендиантски програми на РОФ СП

 • Стипендии за студенти от ромски произход (Roma Memorial University Scholarship Program, RMUSP);
 • Стипендии за обучение по право и хуманитарни науки (LHP);
 • Стипендии за студенти от ромски произход в медицинските университети и колежи (RHSP);
 • Стипендии за обучение на роми в чужбина (RISP).

ИНСТАЛИРАЙТЕ НОВОТО ПРИЛОЖЕНИЕ СЕГА!
Бъдете информирани за Стипендиантската програма за висше образование на Ромския образователен фонд, както и за дейността на РОФ като цяло, чрез създаденото за целта Приложение за смартфони,любезно спонсорирано от SWIFTIC, световен лидер в областта на мобилните приложения.

Следвайте стъпките, за да инсталирате приложението на своя смартфон и го споделете с приятели, колеги и потенциални заинтересовани лица. Повече за SWIFTIC може да прочетете тук: http://www.swiftic.com

Available as well on Google Play Store, here

REF Scholarship Program

https://youtu.be/Za3WBqZz8Ts


СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

RMUSP

 • Краен срок за Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Чехия, Унгария и Косово: 15ти май 2018
 • Краен срок за Македония, Черна гора, Румъния, Сърбия, Словакия и Турция: 17ти май 2018.

LHP (Молдова, Русия, Украйна)
Краен срок: 14-ти май 2018.

RHSP(България, Македония, Румъния, Сърбия)
Краен срок: 15-ти май 2018.

RISP
Краен срок: 25-ти юли 2018
Системата ще бъде отворена за апликации на 1-ви юни 2018

Забележка: бенефициенти, които получават стипендия през настоящата академична 2017-2018 година са допустими за кандидатстване за продължаваща подкрепа както е описано по-долу.


НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Важно: Съветваме кандидатите да прочетат внимателно специфичните изисквания за кандидатстване по Стипендиантските програми, с цел да разберат правилно необходимите изисквания и да бъдат в позиция да попълнят правилно електронния формуляр за кандидатстване.

Моля, свържете се с Националния координатор за вашата страна само в случай, че имате нужда от допълнителни разяснения, които не сте успели да намерите в Насоките за кандидатстване.

СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД (RMUSP) – Насоки за кандидатстване за академичната 2018-2019 година са налични тук

 • Професионален фонд за развитие (ПФР) – насоки за кандидатстване за академичната 2016-2017 година и формуляр за кандидатстване са налични тук

СТИПЕНДИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРАВО И ХУМАНИТАРНИ НАУКИ (LHP) – Насоки за кандидатстване за академичната 2017-2018 година са налични тук

 • Професионален фонд за развитие (ПФР) – насоки за кандидатстване за академичната 2017-2018 година са налични тук
 • Грант за обучение по чужди езици – насоки за кандидатстване за академичната 2017-2018 година са налични тук
 • Грант за малки проекти – насоки за кандидатстване за академичната 2016-2017 година (валидни и за бивши бенефициенти) ще бъдат публикувани тук
 • Грант за участие в международни стажове – насоки за кандидатстване за академичната 2015-2016 година (валидни и за бивши бенефициенти) ще бъдат публикувани тук

ПРОГРАМА ЗА СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД В МЕДИЦИНСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ И КОЛЕЖИ (RHSP) – Насоки за кандидатстване за академичната 2018-2019 година са налични тук

 • Допълнителни компоненти – насоки за кандидатстване за академичната 2017-2018 година и форуляр за кандидатстване са налични тук
 • Грант за малки проекти – насоки за кандидатстване за академичната 2017-2018 година (валидни и за бивши бенефициенти) ще бъдат публикувани тук

СТИПЕНДИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА РОМИ В ЧУЖБИНА (RISP) – Насоки за кандидатстване за академичната 2018-2019 година ще бъдат публикувани тук. Моля, забележете, че насоките закандидатстване по Програма RISP ще бъдат достъпни само на английски език.


Списъци на бенефициентите на РОФ/СП от предишни конкурси за стипендии за налични тук.