Scholarships

ПРОГРАМА ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ – ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ


Важно: РЕФ Програмата за стипендирање е наменета исклучиво за Роми!

ОСНОВА И ФИЛОЗОФИЈА НА ПРОГРАМАТА
Главната цел на Ромскиот образовен фонд/Програма за стипендирање (РЕФ/ПС) е придонес за појава на критична маса на Ромите, со високо образование, сигурни и горди на својот Ромски идентитет, академски и социјални вешти, како и со стекнати вештини и компетенции кои им овозможуваат да станат професионалци во својата области и остануваат цврсто поврзани со ромската заедница во понатамошна поддршка на нејзиниот напредок и вклучување во поширокото општество.

За да се постигне оваа цел, РЕФ/ПС обезбедува поддршка на студенти Роми за да се олесни нивниот пристап до високото образование во земјите каде што живеат или во странство, поддршка на нивните академски напори во текот на нивните студии, и успешно да дипломираат. Стипендии се предвидени за една академска година, а студентите можат да ја обноват својата пријава и да бидат дел од конкуренција секоја година.

РЕФ/ПС врз основа на постигнувањата нуди академски стипендии на додипломски, последипломски и докторски студии за студенти Роми кои се државјани или постојани жители на Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Хрватска, Чешка, Унгарија, Косово, Македонија, Црна Гора, Молдавија, Романија, Русија, Србија, Словачка, Турција.

Со цел, да се овозможи помош при процесот на доставување на онлајн формулар за пријавување (ОФП), РЕФ/ПС овозможи дополнителни информации и водич за пријавување за секоја од Програмските шеми, истите се достапни подолу:

 

РЕФ ПС достапни програми за аплицирање

 • Ромска Комеморативна Универзитетска Програма за стипендирање (RMUSP);
 • Програма за стипендирање студенти РОми кои студираат Право и Хуманистички науики (LHP);
 • Програма за стипендирање студенти Роми кои студираат медицина (RHSP);
 • Програма за стипендирање интернационално образование на студенти Роми (RISP).

ПРЕВЗЕМЕТЕ ЈА АПЛИКАЦИЈАТА, СЕГА!
Бидете информирани за Ромскиот Образовен Фонд/Програма за стипендирање, како и за РЕФ генерално, преку инсталирање на оваа апликација на вашиот телефон. Апикацијата REF Sholarship Program е спонзорирана од страна SWIFTIC, светски лидер во мобилни апликации.

Следете ги следниве чекори за да ja инсталирате апликацијата на вашиот телефон, и да ја споделите со вашите пријатели, колеги, и на сите потенцијални заинтересирани лица.

Дознајте повеќе за SWIFTIC: http://www.swiftic.com

Available as well on Google Play Store, here
Available as well on Apple ITunes here


REF Scholarship Program

https://youtu.be/Za3WBqZz8Ts


РОКОВИ

RMUSP

 • Рок за Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Хрватска, Чешка, Унгарија и Косово: 15 мај 2018 година.
 • Рок за Македонија, Црна Гора, Романија, Србија, Словачка и Турција: 17 мај 2018 година.

LHP (Молдавија, Русија, Украина
Рок: 14 МАЈ 2018

RHSP (Бугарија, Македонија, Романија и Србија)

Рок: 15 МАЈ 2018

RISP
Краен рок: ___. Системот за RISP пријави ќе биде објавен на _________ година.

Важно: корисниците на стипендија за тековната академска 2016/17 година имаат можност за користење на Грантови за развој на професионални активности, како што е наведено поддолу.


РЕФ ПС ВОДИЧ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ

Важно: Строго препорачуваме, сите заинтересирани кандидати внимателно да го прочитаат соодветниот водичот за аплицирање за соодветната шема за која сакаат да аплицираат, со цел да ги разберат барањата и воедно успешно да достават соодветно пополнет онлајн формулар за аплицирање (ОФА).

Ве молиме, контактирајте го Координаторот во Вашата земја само во случај да имате потреба од појаснувања на водичот.

РОМСКА КОМЕМОРАТИВНА УНИВЕРЗИТЕТСКА ПРОГРАМА ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ (RMUSP) – Водич за аплицирање за академската 2018-2019 година достапен тука

Професионален разој (PDF) – Водич за академската 2017 – 2018 година и offline апликација се достапни,тука

ПРОГРАМАТА ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ СТУДЕНТИ РОМИ КОИ СТУДИРААТ ПРАВО И ХУМАНИСТИЧКИ НАУКИ (LHP) – Водич за аплицирање за академската 2017 – 2018 година е достапен, тука.

 • Професионален разој (PDF) – Водич за аплицирање за академската 2017 – 2018 година е достапен, тука
 • Грант за изучување на странски јазик – Водич за аплицирање за академската 2016 – 2017 година година е достапен, тука
 • Грант за мини проект – Водич за аплицирање за академската 2016 – 2017 година година е достапен, тука
 • Грант за интернационална пракса – Водич за аплицирање за академската 2016 – 2017 година година (исто така за поранешни корисници) ќе биде објавен, тука

ПРОГРАМА ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ СТУДЕНТИ РОМИ КОИ СТУДИРААТ МЕДИЦИНА (RHSP) – Водич за аплицирање за академската 2018 -2019 година е достапен, тука.

 • Дополнителни компоненти – Водич за аплицирање за академската 2017-2018 година и offline апликација се достапни тука
 • Гран за мини проект – Водич за аплицирање за академската 2017 – 2018 година (исто така за поранешни корисници) ќе биде објавен, тука

ПРОГРАМА ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ НА СТУДЕНТИ РОМИ (RISP) – Водич за аплицирање за академска 2018 – 2019 година ќе биде објавен тука. (Ве молиме, имајте во предвид дека RISP упатството за пријавување ќе биде достапно САМО на Англиски јазик).


Листа на РЕФ/ПС стипеднисти во претходната академска година достапна, тука