Scholarships

STIPENDIJNÍ PROGRAM – VYSOKOŠKOLSKÉ STUDIUM


Dôležité: Štipendijný program je určený výlučne pre príslušníkov/príslušníčky rómskeho etnika!
Týmto Vás informujeme, že nové kolo vysokoškolského štipendijného programu na akademický rok 2018-2019 sa otvára 13. apríla 2017.

ZDÔVODNENIE PROGRAMU
Hlavným cieľom Štipendijného programu Roma Education Fund (ŠP REF) je prispieť k vytvoreniu dostačne veľkej skupiny Rómov, ktorí budú vysokoškolsky vzdelaní, sebaistí, a hrdí na svoju identitu, akademicky a sociálne zdatní, ktorí budú mať zručnosti a kvalifikáciu, ktorá im umožní stať sa profesionálmi vo svojom odbore, ale zostať aj pevne spojení s rómskou komunitou a podporovať jej ďalší rozvoj a inklúziu do širšej spoločnosti.

Na to, aby sme dosiahli tento cieľ, ŠP REF podporuje rómskych študentov v ich snahe študovať na vysokej škole v ich domovskej krajine, alebo v zahraničí, poskytuje im podporu počas ich štúdia až po jeho úspešné ukončenie. Štipendiá sú poskytované na jeden akademický rok, študenti si môžu obnoviť svoje prihlášky a žiadať o štipendium každý rok.

Program RMUSP ponúka prospechové akademické štipendiá pre rómskych študentov, ktorí študujú s cieľom získať bakalárske, magisterské, alebo doktorandské vzdelanie na štátom akreditovaných univerzitách v Albánsku, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku, Kosove, Macedónsku, Čiernej Hore, Moldavsku, Rumunsku, Rusku, Srbsku, Turecku, na Slovensku a na Ukrajine.

Na to, aby mohli záujemcovia o štipendiá správne vyplniť a úspešne podať ich online prihlášku (OAF), ŠP REF poskytuje informácie o každom programe a pokyny na podanie prihlášok tak, ako je uvedené nižšie.

ŠTIPENDIJNÉ PROGRAMY ŠP REF

 • Roma Memorial University Scholarship Program (RMUSP);
 • Law and Humanities Program (LHP);
 • Roma Health Scholarship Program (RHSP);
 • Roma International Scholar Program (RISP).

 

ZÍSKAJTE APLIKÁCIU TERAZ!
Buďte informavaní o Vysokoškolskom štipendijnom programe Rómskeho vzdelávacieho fondu a tiež o práci REF všeobecne prostredníctvom aplikácie vo Vašom smartfóne, ktorú sponzuruje SWIFTIC, svetový líder v oblasti mobilných aplikácií.Nainštalujte si aplikáciu do svojho smartfónu a zdieľajte informácie so svojimi priateľmi, kolegami a inými potencálnymi záujemcami.

Viac o SWIFTIC nájdete na: http://www.swiftic.com

Available as well on Google Play Store, here
Available as well on Apple ITunes here


REF Scholarship Program

https://youtu.be/Za3WBqZz8Ts


TERMÍNY UZÁVIEROK

RMUSP

 • Termín uzávierky pre Albánsko, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Chorvátsko, Českú republiku, Maďarsko a Kosovo: 15. máj 2018.
 • Termín uzávierky pre Macedónsko, Čiernu Horu, Rumunsko, Srbsko, Slovensko a Turecko: 17. máj 2018.

LHP (Moldavsko, Rusko, Ukrajina)
Termín uzávierky:

RHSP (Bulharsko, Macedónsko, Rumunsko, Srbsko)
Termín uzávierky: .

RISP
Termín uzávierky: 25. júl 2018. Systém bude pre prihlášky do program RISP otvorený 1. júna 2018.

Poznámka: príjemcovia štipendií v aktuálnom akademickom roku 2017-2018 sú oprávnení žiadatelia v programe Professional Development Activity Grants, tak, ako je uvedené nižšie.


POKYNY NA PODANIE PRIHLÁŠKY ŠP REF

Dôležité: Uchádzačov dôrazne žiadame, aby si pozorne prečítali Pokyny na podávanie prihlášok vybraného programu, aby sa uistili, že poznajú požiadavky programu a zabezpečili súlad svojej prihlášky s týmito požiadavkami a úspešné podanie ich online prihlášky (OAF).

 • Prosím, kontaktujte koordinátorku programu len v prípade, že potrebujete vysvetlenie, ktoré nie je uvedené v pokynoch.

ROMA MEMORIAL UNIVERSITY SCHOLARSHIP PROGRAM (RMUSP) – Pokyny na podanie prihlášky na akademický rok 2018-2019 sú k dispozícii tu

Professional Development Fund (PDF) – Pokyny na podanie prihlášky na akademický rok 2017-2018 a offline prihláška sú k dispozícii tu
LAW AND HUMANITIES PROGRAM (LHP) – Pokyny na podanie prihlášky na akademický rok 2018-2019 sú k dispozícii tu

 • Granty na profesionálny rozvoj (PDAG) – pokyny na podanie prihlášky na akademický rok 2017-2018 sú k dispozícii tu
 • Granty na jazykové kurzy – pokyny na podanie prihlášky na akademický rok 2017-2018 sú k dispozícii tu
 • Granty na malé projekty – pokyny na podanie prihlášky (aj pre bývalých príjemcov podpory) na akademický rok 2017-2018 sú k dispozícii tu
 • Granty na zahraničné stáže – pokyny na podanie prihlášky (aj pre bývalých príjemcov podpory) na akademický rok 2017-2018 sú k dispozícii tu

ROMA HEALTH SCHOLARSHIP PROGRAM (RHSP) – Pokyny na podanie prihlášky na akademický rok 2018-2019 sú k dispozícii tu

 • Doplňujúce komponenty – pokyny na podanie prihlášky na akademický rok 2017-2018 a offline prihláška je k dispozícii tu
 • Granty na male projekty – pokyny na podanie prihlášky, offline prihláška a formulár na vyúčtovanie grantu (aj pre bývalých príjemcov podpory) na akademický rok 2017-2018 sú k dispozícii tu

ROMA INTERNATIONAL SCHOLAR PROGRAM (RISP) – Pokyny na podanie prihlášky na akademický rok 2017-2018 sú k dispozícii tu

 • Pokyny na podanie prihlášky do program RISP budú k dispozícii LEN v anglickom jazyku

Zoznamy príjemcov ŠP REF v predchádzajúcich štipendijných kolách sú k dispozícii tu.