ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца: ФОНДАЦИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ РОМА Адреса наручиоца: Кнегиње Љубице 14, Београд www.romaeducationfund.org recruitment@romaeducationfund.org Адреса извођења радова: Мајке Јевросиме 51, Београд Врста радова: реновирање канцелариjског простора површине 500 м2 (видите техничку документацију) Критеријум за доделу уговора: најбоља понуда – квалитет, цена, временски рокови и капацитет понуђача Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је […]

Podpora vzdelávania a získavania zručností mladých Rómov

Štipendijná podpora pre mladých dospelých Rómov vo veku od 18 do 28 rokov Nadácia Rómsky vzdelávací fond – organizačná zložka zahraničnej nadácie Roma Education Fund – Roma Oktatási Alap vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o podporu v programe Podpora vzdelávania a získavania zručností mladých Rómov. Roma Education Fund realizuje projekt s názvom Podpora vzdelávania a […]

Podpora vzdelávania a získavania zručností mladých Rómov

Štipendijná podpora pre rómskych študentov stredných odborných škôl Nadácia Rómsky vzdelávací fond – organizačná zložka zahraničnej nadácie Roma Education Fund – Roma Oktatási Alap vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o podporu v programe Podpora vzdelávania a získavania zručností mladých Rómov. Roma Education Fund realizuje projekt s názvom Podpora vzdelávania a získavania zručností mladých Rómov od […]

SHAPYR – Magyarország Ösztöndíjfelhívás: 14 és 18 év közötti r...

A Roma Oktatási Alap 2018 áprilisában indította el Roma fiatalok tanulmányait és munkavállalását támogató programját. A program 2018. április 1-je és 2022. december 31-e között, négy tanulmányi éven keresztül valósul meg Magyarországon, Szlovákiában és Romániában. A Roma Oktatási Alap a program megvalósításával szeretne hozzájárulni a szakmai végzettséggel rendelkező romák számának növekedéséhez, a tanulmányaikat elvégző fiatalok […]

Call: Implementing Partner Organization in ECD and Primary in ...

Project “Increased education opportunities for Roma students and Roma youth in Western Balkans and Turkey”   Call for the selection of implementing partner organization in the field of Expanding access to quality early childhood education and primary school in Albania   Deadline:  September 6, 2019   In 2018, Roma Education Fund (REF) started implementing the […]