SHAPYR – MAGYARORSZÁG ROMA FIATALOK TANULMÁNYAIT ÉS MUNKAVÁLLALÁSÁT TÁMOGATÓ PROGRAM – FELHÍVÁS LEENDŐ MENTOROKNAK

A Roma Oktatási Alap küldetése és legfőbb célja a romák és a nem romák oktatási eredményei közötti szakadék megszüntetése. E cél elérése érdekében a szervezet olyan szakpolitikai javaslatokat támogat, amelyek biztosítják a romák minőségi oktatását ösztöndíjak, egyéb támogatások és érdekképviseleti tevékenységek révén. A Roma Oktatási Alap célkitűzései a következők:

 • A roma gyerekek minőségi koragyermekkori oktatáshoz és gondozáshoz való hozzáférésének bővítése
 • Az alapfokú oktatásban résztvevő 6-14 éves roma gyermekek oktatási eredményeinek javítása
 • A középfokú oktatásban résztvevő roma diákok tanulmányi előmenetelének támogatása, a középfokú végzettséggel rendelkező romák számának növelése
 • A roma fiatalok felsőoktatáshoz való hozzáférésének javítása, az egyetemet végzett romák számának növelése, a roma egyetemi hallgatók identitásának erősítése
 • A fiatal roma felnőttek foglalkoztatási lehetőségeinek bővítése

A Roma Oktatási Alap tevékenységét Közép-, Kelet-, és Délkelet-Európa 16 országának civil társadalmával, és az ezen országokban működő partnerintézményeivel szoros együttműködésben valósítja meg. A Velux Alapítvány által támogatott Roma fiatalok tanulmányait és munkavállalását támogató program 2018-ban indult el Magyarországon, Romániában és Szlovákiában azzal a céllal, hogy növelje a legalább középfokú végzettséggel rendelkező, szakmai végzettséget szerző romák számát és támogassa munkavállalásukat.

A kitűzött célok elérése érdekében a program támogatja a roma fiatalok és fiatal felnőttek szakirányú tanulmányainak elvégzését, szakmához jutását, valamint a programban résztvevők sikeres elhelyezkedését. A megvalósuló tevékenységek többek között a diákok és fiatal felnőttek szakmai fejlődését, karrierépítését segítik elő. A program részeként hamarosan elinduló roma munkaügyi központ az álláskeresőknek nyújt majd segítséget.

A pozícióhoz tartozó elvárások

A mentor szorosan együttműködik a program magyarországi koordinátorával. A program keretében a középiskolás diákokkal egyénileg, illetve kisebb csoportokban dolgoznik. A mentorált középiskolás diákok számára támogatást nyújt az iskolai tanterv által meghatározott célok elérésében, tanulási képességeik fejlesztésében, a személyes, illetve a tanulmányokhoz kapcsolódó kihívások, problémák megoldásában, támogatja a diákok tanulmányainak sikeres elvégzését, az iskola életében való aktív részvételét.


Fő feladatok

 

A mentorálás során a mentor köteles a következő feladatokat időben, szakszerűen és magas színvonalon teljesíteni:

 • A kiválasztott mentorok számára tervezett képzéseken és konzultációkon részt venni;
 • Rendszeresen találkozni a diákokkal és tanácsot adni a tanulmányaikhoz kapcsolódó kérdésekben;
 • Felmérni a diákok egyes tantárgyakhoz kötődő szükségleteit;
 • Egyéni mentorálási tervet készíteni minden mentoráltnak;
 • Folyamatosan ösztönözni, motiválni a mentorált diákokat;
 • A REF-fel közösen támogatni a mentoráltak későbbi munkavállalását;
 • Különös figyelmet fordítani a programban résztvevő lányok mentorálására, megakadályozni a lemorzsolódásukat és ösztönözni őket a tanulmányaik folytatására;
 • Nyomon követni a mentorált diákok tanulmányi eredményeit, és segíteni őket tanulmányaikkal kapcsolatos kérdéseik megoldásában, elősegíteni a diákok iskolán belüli és az iskolán kívüli kapcsolatépítését, közösségi életben való részvételét, és szükség szerint különórákat szervezni az iskolában tanító pedagógusokkal;
 • Olyan kulturális és egyéb tevékenységeket szervezni, illetve támogatni, amelyek hozzájárulnak a fent említett célok megvalósulásához;
 • Személyes tanácsadást biztosítani a mentorált diákoknak, kapcsolatot tartani a szülőkkel és az iskolával;
 • Beszámolót készíteni a mentorált diákok tanulmányi előmeneteléről és a megvalósított tevékenységekről. Azonnal tájékoztatni a Roma Oktatási Alapot a mentorálást érintő esetleges változásokról.

Tanulmányok/Tapasztalat

 A meghirdetett pozícióra az alábbi feltételek teljesülése esetén várjuk a jelentkezéseket:

 

 • Határozatlan idejű szerződés bármely olyan középiskolában, ahol a Roma Oktatási Alap által támogatott diákok tanulói jogviszonnyal rendelkeznek;
 • Vagy széleskörű tapasztalat középiskolás diákok mentorálásában;
 • Legalább hároméves tanítási, illetve mentorálási munkatapasztalat;
 • Tapasztalat multikulturális környezetben való munkavégzés terén, interkulturális kompetencia

 Szükséges készségek

 Jó tervezési és adminisztrációs készség;

 • A magyar oktatási rendszer, valamint a magyarországi romák oktatási helyzetének alapos, átfogó ismerete
 • Kiváló szervezési, elemzési, kommunikációs és interperszonális készség;
 • Nagyfokú érzékenység a kulturális és társadalmi különbségekre;
 • Kiváló kapcsolattartási készség a szülőkkel és a helyi intézményekkel (iskolák, önkormányzatok, járási hivatalok, szociális és egészségügyi intézmények, stb.).
 • Előnyt jelent a hasonló területen szerzett tapasztalat, illetve a romani nyelv ismerete.

Munkakezdés időpontja: 2019. szeptember
Munkaszerződés a következő időpontig: A 2019/2020-as tanév vége, hosszabbítási lehetőséggel.
Kompenzáció:
A jelentkezőkkel történő megbeszélés szerint.
A jelentkezéseket az alábbi helyszínekről várjuk: Budapest és Borsod-Abaúj Zemplén megye.

A jelentkezés módja: A jelentkezők motivációs levelét és szakmai önéletrajzát legalább két referenciával Oláh Csaba email címére (csolah@romaeducationfund.org) várjuk. A tárgy mezőbe kérjük, a következőt írják:  “SHAPYR – mentori állás”.
Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 31.