RMUSP Scholarship Gala, Kosice 2012

Košice. Rómsky vzdelávací fond 15. novembra v Košiciach zorganizoval galaprogram, v rámci ktorého podpísali ročnú štipendijnú zmluvu so 69-mi rómskymi vysokoškolákmi z celého Slovenska. Cieľom tohto podujatia okrem samotného aktu podpisu bolo aj to, aby sa študenti zoznámili medzi sebou, aby získali viac informácii o nadácii poskytujúcej štipendium, ale aj to, aby sa pomocou médií širšia verejnosť dozvedela, že na Slovensku vyrastá nová, vysokoškolsky vzdelaná rómska elita.

Košice. Rómsky vzdelávací fond 15. novembra v Košiciach zorganizoval galaprogram, v rámci ktorého podpísali ročnú štipendijnú zmluvu so 69-mi rómskymi vysokoškolákmi z celého Slovenska. Cieľom tohto podujatia okrem samotného aktu podpisu bolo aj to, aby sa študenti zoznámili medzi sebou, aby získali viac informácii o nadácii poskytujúcej štipendium, ale aj to, aby sa pomocou médií širšia verejnosť dozvedela, že na Slovensku vyrastá nová, vysokoškolsky vzdelaná rómska elita.

Budúci lekári, právnici, učitelia, sociálni pracovníci, či farár sú súčasťou tejto novej elity. Anna Koptová, riaditeľka súkromného gymnázia, ako jedna z rečníkov upozornila študentov, že pre mladých Rómov jediná cesta, ako sa dostať z civilizačnej priepasti, v ktorej sa väčšina Rómov na Slovensku nachádza je práve štúdium. Medzi štipendistami nie sú len mladí ľudia, ale aj staršia generácia. Vladimír Sendrei, svetoznámi rómsky hudobník zo Slovenska sa tiež rozhodol študovať na vysokej škole, napriek tomu, že patrí k staršej generácii. Vo svojej reči hosťom podujatia prezradil, že študovať začal aj preto, lebo chcel dokázať sebe aj svojim deťom, že má nato, aby získal vysokoškolský diplom. Pripomenul aj to, že je veľmi hrdí na to, že väčšina členov jeho cigánskej kapely sú vysokoškolsky vzdelaní ľudia, a o pár rokov k nim bude patriť aj on.


Stanislav Daniel, ako zástupca fondu vyzdvihol, že každým rokom narastá počet žiadateľov o štipendium na Slovensku, avšak fond má stále kapacity na podporu väčšieho počtu rómskych študentov na Slovensku. Práve preto vyzývajú všetkých Rómov ktorí študujú, aby sa zapojili do ďalšieho ročníka tohto štipendijného programu. Rómsky vzdelávací fond pôsobí v 16 krajinách Európy a jeho cieľom je prispieť k zmenšeniu rozdielov vo vzdelávacích výsledkoch Rómov a Nerómov prostredníctvom programov a krokov, ktoré podporujú kvalitné vzdelávanie Rómov, vrátane zbližovania vzdelávacích systémov. Hlavným cieľom Rómskeho vzdelávacieho fondu je podporovať rozvoj a implementáciu vzdelávacích politík, ktoré prispievajú k včleňovaniu Rómov do vzdelávacích systémov.

So Vakeres, STV (Slovak State Television ) Roma magazine – 6 minutes
http://www.stv.sk/online/archiv/romsky-magazin?date=2012-11-29&id=51414
 
MECEM Roma media agency portal
http://www.mecem.sk/rpa/?id=education&lang=slovak&show=22828
 
TV REGION – Regional TV for Easter Slovakia -10 minutes material
http://www.regiontv.eu/archiv/2012-11-23/?playVideo=2556
 
Uj Szo, Hungarian Daily newspaper in Slovakia
http://ujszo.com/napilap/regio/2012/11/22/hetven-roma-szarmazasu-foiskolai-hallgatot-tamogat-iden-a-roma-oktatasi
 
Slovak Radio, Regina, 15th of November
Radibudik, from 6:20
http://213.215.116.181:8001/reginake/2012-11-16/836-Radiobudik-05-05.mp3
 
Radio Patria, Hungarian Radio in Slovakia, 23th of November (From cca 11:05)
http://213.215.116.181:8001/patria/2012-11-23/689-Desiata-10-06.mp3

SLOVAK RADIO PATRIA -21.11.2012
http://213.215.116.181:8001/nev/2012-11-21/1049-Romska_beseda-19-00.mp3
 
SLOVAK RADIO PATRIA -28.11.2012
http://213.215.116.181:8001/nev/2012-11-28/1049-Romska_beseda-19-00.mp3