Scholarships

JAK ŽÁDAT O STIPENDIUM

Důležité: Stipendia REF jsou určena výhradně lidem romského původu!

Nová soutěž pro stipendia pro terciální vzdělávání pro školní rok 2017-2018 bude vyhlášena 13. dubna 2018.


ODŮVODNĚNÍ FILOZOFIE PROGRAMU
Hlavním cílem Stipendijního programu Romského vzdělávacího fondu (SP REF) je přispět ke vzniku kritické skupiny Romů s dosaženým co vyšším vzděláním, hrdých na svůj romský původ, akademicky a společensky úspěšné se schopnostmi a znalostmi umožňujícími jim stát se profesionály ve svých oborech, zároveň však zůstat v kontaktu se svou romskou komunitou a podporovat jejich další pokrok a zapojení do širší společnosti.

Aby REF dosáhl tohoto cíle, poskytuje podporu romským studentům a umožňuje jim přístup k vyššími vzdělání v jejich zemi pobytu nebo v zahraničí, podporuje jejich akademické úsilí během jejich studia tak,a by úspěšně toto stadium ukončili. Stipendia jsou poskytována na jeden školní rok a student mohou své žádosti obnovovat každý rok.

RMUSP nabízí akademická stipendia romským studentům v závislosti na jejich studijních výsledcích, pokud jsou občany nebo mají trvalý pobyt v těchto zemích: Albánii, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Chorvatsku, České republice, Černé hoře, Kosovu, Maďarsku, Makedonii, Moldavsku, Rumunsku, Rusku, Srbsku, Slovensku, Turecku a na Ukrajině. Způsobilí žadatelé musí studovat bakalářské, magisterské nebo nerozdělené akademické studium (tj. magisterské programy, kde studium není rozděleno na bakalářské a magisterské) nebo doktorandské studium na státem akreditovaných vysokých školách v domovské zemi nebo v zemi pobytu.
SP REF připravil pro žadatele o stipendium Pokyny, jak žádat o stipendium prostřednictvím online žádosti Online Application Forms (OAF) a veškeré potřebné informace viz níže.

 

Stipendia, která SP REF nabízí:

 • Romský pamětní univerzitní stipendijní program (RMUSP);
 • Program právnických a humanitních studií (LHP);
 • Romský zdravotní stipendijní program (RHSP);
 • Romský mezinárodní stipendijní program (RISP).

STÁHNĚTE SI TUTO APLIKACI!
Buďte informováni o Stipendijním programu Romského vzdělávacího fondu, stejně tak jako o práci REF, prostřednictvím této aplikace pro chytré telefony, vyvinuté s laskavým přispěním jedničky ve světě mobilních aplikací, společnosti SWIFTIC.
Postupujte podle návodu, nainstalujte si tuto aplikaci na svém chytrém telefonu a sdílejte ji se svými přáteli, kolegy a případnými dalšími zájemci.

Více informací o SWIFTIC zde: http://www.swiftic.com

Available as well on Google Play Store, here
Available as well on Apple ITunes here


REF Scholarship Program

https://youtu.be/Za3WBqZz8Ts


UZÁVĚRKY

RMUSP

 • Uzávěrka pro Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Chorvatsko, Českou republiku, Maďarsko a Kosovo: 15. května 2017.
 • Uzávěrka pro Makedonii, Černou Horu, Rumunsko, Srbsko, Slovensko a Turecko: 17. května 2017.

LHP (Moldavsko, Rusko, Ukrajina)

Uzávěrka:

RHSP (Bulharsko, Makedonie, Rumunsko, Srbsko)
Uzávěrka:

RISP
Uzávěrka: 25. července 2018. Systém bude otevřen 1. června 2018.

Poznámka: stipendisté stávajícího školního roku 2016-17 jsou způsobilí žádat o podporu Professional Development Activity Grants dle pokynů níže.


SP REF: POKYNY ŽÁDOSTI

Důležité: Žadatelé musejí pečlivě prostudovat pokyny, jak žádat o jednotlivé stipendijní programy, tak, aby byli schopni porozumět požadavkům programu a ujistili se, že řádně a úspěšně dokončí svou online žádost (OAF).

 • Kontaktujte prosím svého koordinátora jen případě, že vyžadujete informace nebo objasnění, které není obsažena v Pokynech, jak žádat o stipendium.

ROMSKÝ PAMĚTNÍ UNIVERSITNÍ STIPENDIJNÍ PROGRAM (RMUSP) – Pokyny žádosti pro školní rok 2018-2019 jsou k dispozici zde.

 • Professional Development Activity Grandts (PDAG)-pokyny pro školní rok 2017-2018 včetně offline žádosti jsou k dispozici zde.

PROGRAM PRÁVNICKÝCH A HUMANITNÍCH STUDIÍ (LHP) – Pokyny pro školní rok 2018-2019 k dispozici zde.

 • Professional Development Activities Grant (PDAG) – pokyny pro školní rok 2017-2018 jsou k dispozici zde
 • Granty na jazykové kurzy – pokyny pro školní rok 2017-2018 jsou k dispozici zde.
 • Granty na malé projekty – pokyny pro školní rok 2017-2018 (také pro bývalé stipendisty) jsou k dispozici zde
 • Granty na mezinárodní stáže – pokyny pro školní rok 2017-2018 (také pro bývalé stipendisty) jsou k dispozici zde

ROMSKÝ ZDRAVOTNÍ STIPENDIJNÍ PROGRAM (RHSP) – pokyny žádosti na školní rok 2018-2019 jsou k dispozici zde.

 • Další komponenty – pokyny pro školní rok 2017-2018 a offline žádosti jsou k dispozici zde
 • Granty na malé projekty – pokyny a offline žádosti včetně formuláře pro vyúčtování pro školní rok 2017-2018 (také pro bývalé stipendisty) zde

ROMSKÝ MEZINÁRODNÍ STIPENDIJNÍ PROGRAM (RISP) – Pokyny žádosti pro školní rok 2017-2018 k dispozici zde.

 • Pokyny pro žádost o grant RISP budou k dispozici JEN v angličtině.

Seznamy stipendistů REF SP za poslední stipendijní cykly jsou dostupné zde.